Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a. määruse nr. 319 «Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 73, 1208

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a. määruse nr. 319 «Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 07.10.1997 nr 188

Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833) paragrahvi 42 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Teha Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a. määrusega nr. 319 (RT I 1997, 1, 7; 32, 514) kinnitatud Justiitsministeeriumi põhimääruses järgmised muudatused:

1. Jätta punkti 22 alapunktist 1 välja sõnad «ja avalike suhete osakonna,».

2. Jätta punkti 27 alapunktist 1 välja sõnad «, rahvusvahelise õiguse osakonna».

3. Jätta punktist 39 välja alapunktid 1 ja 10.

4. Jätta välja punkt 40.

5. Täiendada punkti 41 pärast sõna «valdkonnas» sõnadega «, samuti rahvusvahelise õiguse küsimuste lahendamine nimetatud valdkondades».

6. Täiendada punkti 42 pärast sõna «valdkonnas» sõnadega «, samuti rahvusvahelise õiguse küsimuste lahendamine nimetatud valdkondades».

7. Täiendada punkti 45 pärast sõna «kriminaalpreventsioon» sõnadega «, samuti rahvusvahelise õiguse küsimuste lahendamine nimetatud valdkondades».

8. Jätta välja punkt 49.

9. Täiendada punkti 53 pärast sõna «valdkonnas» sõnadega «ning Eesti õiguse ühtlustamine Euroopa Liidu õigusega vastavalt ministeeriumi pädevusele».

10. Täiendada punkti 54 pärast sõna «korraldamine» sõnadega «, avalikkuse informeerimine ministeeriumi ja tema valitsemisalas olevate valitsusasutuste tegevusest ning ministeeriumi ja tema valitsemisalas olevate valitsusasutuste suhete korraldamine välisriikide asjaomaste ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, samuti õigusabi küsimuste lahendamine ja välisabi koordineerimine».

Peaminister Mart SIIMANN

Justiitsminister Paul VARUL

Riigisekretär Uno VEERING

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json