Teksti suurus:

Polli valla ümbernimetamine Karksi vallaks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 74, 1236

Polli valla ümbernimetamine Karksi vallaks

Vastu võetud 14.10.1997 nr 195

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (RT I 1995, 29, 356; 1996, 42, 808) paragrahvi 3 lõike 1 ja paragrahvi 71 lõike 4 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Nimetada Polli vald ümber Karksi vallaks.

2. Teha Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a. määrusega nr. 159 (RT I 1995, 40, 567; 53, 855; 1996, 55, 997; 76, 1346) kinnitatud «Eesti territooriumi haldusüksuste nimistus» Viljandi maakonna valdade osas järgmised muudatused: 

1) jätta nimistust välja sõna «Polli»;

2) täiendada nimistut pärast sõna «Halliste» sõnaga «Karksi».

Peaminister Mart SIIMANN

Justiitsminister

siseministri ülesannetes Paul VARUL

Riigisekretär Uno VEERING

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json