Teksti suurus:

Riigi- ja tugietalonide säilitamiseks, arendamiseks, kalibreerimiseks ja rahvusvaheliseks võrdlemiseks tehtavate põhjendatud kulutuste loetelu

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Riigi- ja tugietalonide säilitamiseks, arendamiseks, kalibreerimiseks ja rahvusvaheliseks võrdlemiseks tehtavate põhjendatud kulutuste loetelu - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RTL 2004, 47, 818

Riigi- ja tugietalonide säilitamiseks, arendamiseks, kalibreerimiseks ja rahvusvaheliseks võrdlemiseks tehtavate põhjendatud kulutuste loetelu

Vastu võetud 21.04.2004 nr 108

Määrus kehtestatakse «Mõõteseaduse» (RT I 2004, 18, 132) § 4 lõike 6 punkti 2 alusel.

§ 1.   Riigietalonidega seonduvad kulutused

  (1) Riigietaloni säilitamisel, arendamisel, kalibreerimisel ja rahvusvahelisel võrdlemisel katab riik riigietaloni labori:
  1) personaliga seotud kulutused;
  2) parima mõõtevõime säilitamiseks vajalike etalonseadmete ja abivahendite soetamise ja hooldamise kulud;
  3) kliima- ja ventilatsiooniseadmete hoolduseks ning mõõtesüsteemi säilitamiseks ja parendamiseks vajalike materjalide maksumuse;
  4) etalonseadmete kalibreerimise ja rahvusvahelise võrdlemise ning sellega seonduvad mõistlikud kulutused transportimiseks;
  5) akrediteerimise ja akrediteeringu säilitamisega seonduvad kulud;
  6) põhjendatud rendi- ja majandamiskulud;
  7) vastutuskindlustuse maksed.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud kulutused kaetakse järgmistel tegevustel:
  1) osalemine rahvusvahelistel võrdlusmõõtmistel ja kalibreerimistel ning dokumentide ettevalmistamine parima mõõtevõime sisestamiseks rahvusvahelisse andmebaasi;
  2) riigietaloni labori akrediteerimiseks ning akrediteeringu säilitamiseks vajalike dokumentide ja protseduuride ettevalmistamine;
  3) etaloni seisukorra kontrollimine;
  4) etaloni hooldamine ja etalonihoidja täienduskoolitus;
  5) vajalike protseduuride ja mõõtemetoodikate väljatöötamine.

§ 2.   Tugietalonidega seonduvad kulutused

  (1) Tugietaloni säilitamisel, arendamisel, kalibreerimisel ja rahvusvahelisel võrdlemisel võib riik katta kas osaliselt või täielikult tugietaloni labori:
  1) personaliga seotud kulutused;
  2) kliima- ja ventilatsiooniseadmete hoolduseks ning mõõtesüsteemi säilitamiseks ja parendamiseks vajalike materjalide maksumuse;
  3) etalonseadmete kalibreerimise ja rahvusvahelise võrdlemise ning sellega seonduvad mõistlikud kulutused transportimiseks;
  4) parima mõõtevõime säilitamiseks vajalike etalonseadmete ja abivahendite soetamise ja hooldamise kulud;
  5) põhjendatud rendi- ja majandamiskulud.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud kulutused kaetakse järgmistel tegevustel:
  1) osalemine rahvusvahelistel võrdlusmõõtmistel ja kalibreerimistel;
  2) etaloni seisukorra kontrollimine;
  3) etaloni hooldamine.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

Meelis ATONEN
Minister

Marika PRISKE
Kantsler

/otsingu_soovitused.json