Teksti suurus:

Riigietalonide nimistu

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.01.2005
Avaldamismärge:RTL 2004, 47, 821

Riigietalonide nimistu

Vastu võetud 21.04.2004 nr 111

Määrus kehtestatakse «Mõõteseaduse» (RT I 2004, 18, 132) § 4 lõike 6 punkti 3 alusel.

§ 1. Mõõtetulemuste jälgitavuse ja rahvusvahelise seostatuse tagamiseks kinnitatakse riigietalonid järgmiste füüsikaliste suuruste valdkonnas:
1) mass, ühik kilogramm – sekundaartaseme etalon;
2) pikkus, ühik meeter – sekundaartaseme etalon.

§ 2. Paragrahvis 1 nimetatud riigietalonide metroloogilised omadused on sätestatud käesoleva määruses lisas.

§ 3. Määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

Minister Meelis ATONEN

Kantsler Marika PRISKE

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 111 «Riigietalonide nimistu»
lisa
Mõõdetav suurus Mõõteväärtus/piirkond Parim mõõtevõime
(k = 2)
Pikkus, otsmõõdud 0–100 mm (0,05+0,5L* ) µm
Pikkus, otsmõõdud 100–500 mm (0,2+0,9L) µm
Füüsikaline mass ja kokkuleppeline mass 1–20 mg 0,002 mg
  50 mg 0,003 mg
  100 mg 0,004 mg
  200 mg 0,005 mg
  500 mg 0,006 mg
  1 g 0,003 mg
  2 g 0,004 mg
  5 g 0,005 mg
  10 g 0,006 mg
  20 g 0,008 mg
  50 g 0,010 mg
  100 g 0,015 mg
  200 g 0,030 mg
  500 g 0,075 mg
  1 kg 0,100 mg
Kokkuleppeline mass 2 kg 1,0 mg
  5 kg 2,5 mg
  10 kg 15 mg
  20 kg 30 mg
  50 kg 75 mg

* L on otsmõõdu pikkus meetrites

/otsingu_soovitused.json