Teksti suurus:

Kriminaalmenetluse koodeksi muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 77, 1312

Kriminaalmenetluse koodeksi muutmise seadus

Vastu võetud 21.10.1997

Kriminaalmenetluse koodeksi (ENSV Ülemnõukogu Teataja 1961, 1, 4 ja lisa; RT I 1995, 6--8, 69; 15, 173; 83, 1441; 1996, 6, 101; 31, 631; 48, 943; 1997, 24, 362; 29, 447) § 99 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«3) Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni peaspetsialist, piirkonnainspektsiooni juhataja -- tööstus-, ehitus- ja mäetööde ning masinate juhtimis-, käitus- ja ohutuseeskirjade rikkumisel;».

Riigikogu esimees Toomas SAVI
 
 
 

/otsingu_soovitused.json