Teksti suurus:

Maamaksuseaduse § 11 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 82, 1398

Maamaksuseaduse § 11 muutmise seadus

Vastu võetud 06.11.1997

§ 1. Maamaksuseaduse (RT I 1993, 24, 428; 1996, 41, 797; 89, 1589) §-s 11 tehakse järgmised muudatused:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määr on kuni 2000. aasta 31. detsembrini 0,3 kuni 1,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas.»;

2) lõikes 2 asendatakse arv «1997» arvuga «2000».

§ 2. Käesolev seadus jõustub 1998. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json