Teksti suurus:

Telekommunikatsiooniseaduse § 9 täiendamise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.05.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 30, 207

Telekommunikatsiooniseaduse § 9 täiendamise seadus

Vastu võetud 14.04.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 22. aprilli 2004. a otsusega nr 606

Telekommunikatsiooniseaduse (RT I 2000, 18, 116; 78, 495; 2001, 23, 125; 53, 310; 2002, 47, 297; 61, 375; 63, 387; 99, 580; 2003, 23, 136; 88, 594) § 9 täiendatakse lõigetega 5–10 järgmises sõnastuses:

« (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevuse alustamisest teatamise kohustust ei rakendata ajutise iseloomuga üldkasutatava telekommunikatsioonivõrgu suhtes ja üldkasutatava telekommunikatsiooniteenuse suhtes, mis on ajutise iseloomuga, suunatud väikesele tarbijaskonnale või on vähetähtis.

(6) Ajutise iseloomuga üldkasutatav telekommunikatsioonivõrk käesoleva seaduse tähenduses on piiratud ajavahemikuks paigaldatud üldkasutatav telekommunikatsioonivõrk, kusjuures nimetatud ajavahemiku pikkus on kuni 30 päeva.

(7) Ajutise iseloomuga üldkasutatav telekommunikatsiooniteenus käesoleva seaduse tähenduses on tarbija poolt piiratud ajavahemikul kasutatav telekommunikatsiooniteenus, kusjuures nimetatud ajavahemiku pikkus on kuni 30 päeva.

(8) Väikesele tarbijaskonnale suunatud üldkasutatav telekommunikatsiooniteenus käesoleva seaduse tähenduses on teenus, mille osakaal vastava teenuse turul on kuni 3 protsenti kogu nimetatud turu käibest.

(9) Vähetähtis üldkasutatav telekommunikatsiooniteenus käesoleva seaduse tähenduses on teenus, mille aastane netokäive on kuni 1 500 000 krooni, kusjuures üldkasutatava telekommunikatsiooniteenuse tarbijat identifitseeritakse arveldamise eesmärgil kaudselt või üldkasutatava telekommunikatsiooniteenuse osutamine toimub ettevõtte või kontserni sees.

(10) Käesoleva paragrahvi lõigetes 6–9 nimetatud üldkasutatavatele telekommunikatsioonivõrkudele ja üldkasutatavatele telekommunikatsiooniteenustele ei kohaldata käesolevas seaduses sätestatud:
1) telekommunikatsiooniteenuse kättesaadavuse nõudeid, välja arvatud nõuded, mis puudutavad politsei, kiirabi ja päästeteenistusega ühenduse tagamist;
2) telekommunikatsiooniteenuse osutamise nõudeid, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 36 sätestatud nõuded;
3) telekommunikatsioonivõrkudele juurdepääsu ja telekommunikatsioonivõrkude sidumise nõudeid;
4) tasu nõudeid telekommunikatsiooniteenuste kasutamise eest;
5) telekommunikatsioonivõrgu opereerimise nõudeid.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json