Teksti suurus:

Riikide nimekiri, kelle väljastatud reisidokumentide kasutajate suhtes kehtib lennujaama transiitviisa nõue

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.04.2010
Avaldamismärge:RTL 2004, 48, 835

Riikide nimekiri, kelle väljastatud reisidokumentide kasutajate suhtes kehtib lennujaama transiitviisa nõue

Vastu võetud 22.04.2004 nr 5

Määrus kehtestatakse « Välismaalaste seaduse» (RT I 1993, 44, 637; 1999, 50, 548; 54, 582; 71, 686; 88, 808; 101, 900; 2000, 25, 148; 33, 197; 40, 254; 2001, 16, 68; RT III 2001, 7, 75; RT I 2001, 58, 352; 2002, 56, 351; 63, 387; 90, 521; 102, 599; 2003, 4, 20; 88, 594; 2004, 2, 2; 19, 134; 28, 189) § 1028 lõike 4 punkti 1 alusel. (õ)

§1. Riigid, kelle väljastatud reisidokumentide kasutajate suhtes kehtib lennujaama transiitviisa nõue

Eesti lennujaama transiiditsooni sisenemiseks ja seal viibimiseks peab lennujaama transiitviisa olema välismaalastel, kes kasutavad järgmiste riikide väljastatud reisidokumente:

Afganistan
Angola
Bangladesh
Côte d’Ivoire
Eritrea
Etioopia
Ghana
Haiiti
Iraak
Iraan
Kongo Demokraatlik Vabariik
Libeeria
Liibanon
Liibüa
Mali
Nigeeria
Pakistan
Senegal
Sierra Leone
Somaalia
Sri Lanka
Sudaan
Süüria
Togo

§2. Reisidokumentide kasutajad, kelle suhtes ei kehti lennujaama transiitviisa nõue

Lennujaama transiitviisat ei vaja:
1) paragrahvis 1 nimetatud riikide õhusõidukite meeskonnaliikmed, juhul kui riik on ühinenud rahvusvahelise tsiviillennunduse Chicago konventsiooniga (RT II 2000, 2, 12; 2001, 1, õiend);
2) paragrahvis 1 nimetatud riikide väljastatud diplomaatilise või teenistuspassi kasutajad;
3) paragrahvis 1 nimetatud riikide väljastatud reisidokumendi kasutajad, kes omavad Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide, Šveitsi, Ameerika Ühendriikide, Kanada või Jaapani elamisluba;
4) paragrahvis 1 nimetatud riikide väljastatud reisidokumendi kasutajad, kes omavad Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide, Šveitsi, Ameerika Ühendriikide või Kanada väljastatud viisat, samuti isikud, kes pärast viisa seaduspärast kasutamist nendes riikides reisivad otse tagasi päritoluriiki või riiki, mille kodakondsust nad omavad.

3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Minister Kristiina OJULAND

Kantsler Priit KOLBRE

ÕIEND

RTL 58, 7.05.2004


Lugeda RTL 2004, 48, 835 avaldatud välisministri 22. aprilli 2004. a määruse nr 5 «Riikide nimekiri, kelle väljastatud reisidokumentide kasutajate suhtes kehtib lennujaama transiitviisa nõue» preambul õigeks järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» (RT I 1993, 44, 637; 1999, 50, 548; 54, 582; 71, 686; 88, 808; 101, 900; 2000, 25, 148; 33, 197; 40, 254; 2001, 16, 68; RT III 2001, 7, 75; RT I 2001, 58, 352; 2002, 56, 351; 63, 387; 90, 521; 102, 599; 2003, 4, 20; 88, 594; 2004, 2, 2; 19, 134; 28, 189) § 1028 lõike 4 punkti 1 alusel.»

/otsingu_soovitused.json