Teksti suurus:

Vedelkütuse erimärgistamise seaduse §-de 8 ja 9 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 86, 1464

Vedelkütuse erimärgistamise seaduse §-de 8 ja 9 muutmise seadus

Vastu võetud 20.11.1997

§ 1. Vedelkütuse erimärgistamise seaduse (RT I 1997, 73, 1201) §-des 8 ja 9 tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõike 4 punktid 1 ja 3 tunnistatakse kehtetuks ning punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) paragrahvi 7 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

«(2) Diislikütuse aktsiis makstakse riigieelarvest tagasi maaomanikele või -kasutajatele diislikütuselt, mille nad on kasutanud põllumajanduskultuuride kasvatamisega seotud töödel, Vabariigi Valitsuse kehtestatud tingimustel ja korras.».»;

2) paragrahvi 9 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Käesolev seadus jõustub 1998. aasta 1. jaanuaril, välja arvatud § 8 lõike 4 punkt 2, mis jõustub 1999. aasta 1. jaanuaril.».

§ 2. Käesolev seadus jõustub 1998. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json