Teksti suurus:

Halduskohtumenetluse seadustiku, jälitustegevuse seaduse ja kohtuniku staatuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 93, 1557

Halduskohtumenetluse seadustiku, jälitustegevuse seaduse ja kohtuniku staatuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 02.12.1997

§ 1. Halduskohtumenetluse seadustiku (RT I 1993, 50, 694; 1994, 16, 290; 28, 425; 1995, 29, 358 ja 359; 1996, 37, 739; 1997, 16, 260; 30, 472) § 171 lõiget 3 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Selle nõude täitmine võib erandkorras toimuda väljaspool kohtuniku staatuse seaduse § 34 2. lõikes nimetatud aega.».

§ 2. Jälitustegevuse seaduse (RT I 1994, 16, 290; 1995, 15, 173; 1996, 49, 955; 1997, 81, 1361) § 14 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(6) Riigikogu ning valla- ja linnavolikogu liikmeid, kohtunikke, prokuröre, advokaate ja vaimulikke ning Riigikogu poolt valitavaid ja nimetatavaid ametiisikuid on õigus Tallinna Halduskohtu esimehe või tema määratud sama kohtu halduskohtuniku kirjalikul loal kaasata ajutisele salajasele koostööle kriminaalmenetluse üksikute jälitustoimingute teostamiseks vaid juhul, kui nad on samas kriminaalasjas menetlusosalised või tunnistajad.».

§ 3. Kohtuniku staatuse seaduse (RT 1991, 38, 473; 1993, 1, 2; RT I 1993, 24, 429; 1994 ,13, 234; 40, 654; 81, 1382; 1995, 83, 1440; 1996, 51, 967; 73, 1294; 81, 1448; 1997, 28, 426) § 34 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Jälitustegevuse seaduse (RT I 1994, 16, 290; 1995, 15, 173; 1996, 49, 955; 1997, 81, 1361) § 13 1. lõikes sätestatud nõude täitmine võib erandkorras toimuda väljaspool käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud aega.».

Riigikogu aseesimees Ants KÄÄRMA

/otsingu_soovitused.json