Teksti suurus:

Meremäe valla ja Vastseliina valla piiride ning Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 1997. a. määrusega nr. 244 kinnitatud «Alevite, alevike ja külade nimistu» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 1997, 99, 1604

Meremäe valla ja Vastseliina valla piiride ning Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 1997. a. määrusega nr. 244 kinnitatud «Alevite, alevike ja külade nimistu» muutmine

Vastu võetud 23.12.1997 nr 248

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (RT I 1995, 29, 356; 1996, 42, 808) paragrahvi 4, paragrahvi 6 lõike 5 ja paragrahvi 71 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Muuta Võru maakonna Meremäe valla ja Vastseliina valla vahelist piiri.

2. Kehtestada, et muudetud piirilõik kulgeb Piusa jõe läänekaldal asuvast piiripunktist nr. 1, mis asub 10 m kaugusel Piusa jõe teljest ja 5 m kaugusel Piiroja teljest, lõuna suunas mööda Piusa jõe telgjoont kuni piiripunktini nr. 2 Piusa jõe läänekaldal.

Edasi kulgeb piir piiripunktide nr. 2 ja 10 vahel mööda maismaad sirgjooneliselt piiripunktist piiripunkti. Piiripunktide nr. 10 ja 11 vahel kulgeb piir mööda Vastseliina-Meremäe maantee eraldusriba. Piiripunktid nr. 10-12 asuvad Vastseliina-Meremäe maantee teljest 11 m kaugusel maantee eraldusribal. Piiripunktide nr. 11 ja 12 vahel ristub piir Vastseliina-Meremäe maanteega.

Piir jätkub piiripunktide nr. 12-20 vahel sirgjooneliselt piiripunktist piiripunkti kuni lõikumiseni Meeksi oja teljega. Edasi kulgeb piir mööda Meeksi oja telge piiripunktini nr. 21. Piiripunktid nr. 20 ja 21 asuvad Meeksi oja läänepoolsel kaldal.

Edasi kulgeb piir piiripunktide 21-24 vahel sirgjooneliselt piiripunktist piiripunkti. Piiripunktide nr. 24 ja 25 vahelisel lõigul ristub piir Vastseliina-Meeksi maanteega, piiripunktid nr. 24 ja 25 asuvad 8 m kaugusel tee teljest.

Piir jätkub piiripunktide nr. 25 ja 26 vahel sirgjooneliselt kuni Misso metskonna piirini.

3. Maa-ametil kanda muudetud piirilõik riigi maakatastrikaardile.

4. Jätta Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 1997. a. määrusega nr. 244 (RT I 1997, 95/96, 1577) kinnitatud «Alevite, alevike ja külade nimistu» Võru maakonna Meremäe valla külade nimistust välja Kapõra, Kerepäälse, Möldri, Plessi, Telläste ja Vastseliina ning lisada nimetatud külad Vastseliina valla külade nimistusse.

5. Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 1998. a.

Peaminister Mart SIIMANN 

Siseminister Robert LEPIKSON 

Riigisekretär Uno VEERING