Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996. a. määruse nr. 226 «Maa riigi omandisse jätmise korra kinnitamine» muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 99, 1605

Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996. a. määruse nr. 226 «Maa riigi omandisse jätmise korra kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 23.12.1997 nr 249

Maareformi seaduse (RT 1991, 34, 426; RT I 1996, 41, 796; 1997, 13, 210; 37/38, 570; 81, 1363) paragrahvi 29 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996. a. määrusega nr. 226 (RT I 1996, 64, 1182; 77, 1367) kinnitatud «Maa riigi omandisse jätmise korra» muutmiseks:

1) muuta punkti 9 esimest osalauset ning sõnastada see järgmiselt:

«Pärast maa riigi omandisse jätmise toimiku laekumist kohalik omavalitsus:»;

2) täiendada punkti 9 lõiguga järgmises sõnastuses:

«Käesolevas punktis sätestatud toimingud teostab kohalik omavalitsus, juhul kui riigi omandisse jäetav maa asub väljaspool linna või tiheasustusega ala piire, 15 päeva jooksul maa riigi omandisse jätmise toimiku laekumise päevale järgnevast päevast arvates, ning juhul kui riigi omandisse jäetav maa asub linnas või muul tiheasustusega alal, 30 päeva jooksul maa riigi omandisse jätmise toimiku laekumise päevale järgnevast päevast arvates.».

Peaminister Mart SIIMANN 

Keskkonnaminister Villu REILJAN 

Riigisekretär Uno VEERING

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json