Teksti suurus:

Käibemaksuvabad inimorganid ja -koed, inimveri ja inimverest valmistatud veretooted ning rinnapiim

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RTL 2004, 54, 921

Käibemaksuvabad inimorganid ja -koed, inimveri ja inimverest valmistatud veretooted ning rinnapiim

Vastu võetud 26.04.2004 nr 33

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» (RT I 2003, 82, 554) § 16 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1. Käibemaksuvabad inimorganid ja -koed, inimveri ja inimverest valmistatud veretooted ning rinnapiim

Käibemaksuga ei maksustata järgmisi EÜ Nõukogu määruses 2658/87/EMÜ tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 07.09.1987, lk 1–675) sisalduvaid tariifset klassifikatsiooni omavaid:

    Tariifne klassifikatsioon
1) siirdamiseks kõlblikke inimpäritoluga luukudesid, elundeid ja muid kudesid; ex 3001 90 10
2) inimverest valmistatud antiseerumeid; ex 3002 10 10
3) inimpäritolu hemoglobiini, vere globuliine ja seerumglobuliine; ex 3002 10 91
4) inimverd ja inimverest valmistatud veretooteid; ex 3002 10 95
ex 3002 90 10
5) rinnapiima. ex 0401

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA

/otsingu_soovitused.json