Teksti suurus:

Käibemaksumääraga 5% maksustatavad ravimid, meditsiiniseadmed, abivahendid ja keemilised kahjuritõrjevahendid (biotsiidid)

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:RTL 2004, 55, 929

Käibemaksumääraga 5% maksustatavad ravimid, meditsiiniseadmed, abivahendid ja keemilised kahjuritõrjevahendid (biotsiidid)

Vastu võetud 26.04.2004 nr 35

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» (RT I 2003, 82, 554) § 15 lõike 2 punktide 2 ja 3 alusel.

§ 1. Käibemaksumääraga 5% maksustatavad ravimid ja meditsiiniseadmed

(1) Käibemaksumääraga 5% maksustatakse järgmised EÜ Nõukogu määruses 2658/87/EMÜ tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 07.09.1987, lk 1–675) sisalduvad tariifset klassifikatsiooni omavad ravimid ja meditsiiniseadmed:

  Tariifne klassifikatsioon  
1) 3002 20 00 inimmeditsiinis kasutatavad vaktsiinid;
2) 3002 30 00 veterinaarmeditsiinis kasutatavad vaktsiinid;
3) 3002 90 30 ravi, profülaktika või diagnostika otstarbeks ettevalmistatud loomaveri;
4) 3003 ravis või profülaktikas kasutatavad kahest või enamast komponendist kokkusegatud ravimid (v.a rubriikide 3002, 3005 ja 3006 ravimid), kindlatesse doosidesse jaotamata ja jaemüügiks pakendamata;
5) 3004 ravis või profülaktikas kasutatavad komponentidest kokkusegatud või ühekomponendilised ravimid, väljamõõdetud doosidena (k.a transdermaalse manustamise süsteemi abil kasutatavad doosid) või jaemüügipakendis (v.a rubriikide 3002, 3005 ja 3006 tooted);
6) 3005 vatt, marli, sidumismaterjalid jms tooted (näiteks haavasidemed, kleepplaastrid, mähised), ravimitega immutatud või kaetud või jaemüügivormis või -pakendis, mõeldud kasutamiseks meditsiinis, kirurgias, hambaravis või veterinaarias;
7) 3006 10 steriilne kirurgiline kätgut jms steriilsed õmblusmaterjalid, kirurgias kasutatavad steriilsed koeadhesiivsed haavasulgemismaterjalid, steriilne laminaaria ja laminaariatampoonid, kirurgias või stomatoloogias kasutatavad steriilsed imenduvad veretõkestid;
8) 3006 20 00 veregruppide määramiseks kasutatavad reaktiivid;
9) 3006 30 00 kontrastained röntgenoloogilisteks uuringuteks, patsiendile manustatavad diagnostilised reaktiivid;
10) 3006 40 00 hambatsemendid jm hambatäidised, tsemendid luude taastamiseks;
11) 3006 50 00 esmaabipakid ja -komplektid;
12) 3006 60 hormoonidel, muudel rubriigi 2937 toodetel või spermitsiididel põhinevad keemilised rasestumisvastased vahendid;
13) 3006 70 00 geelpreparaadid, mis on mõeldud kasutamiseks inim- või veterinaarmeditsiinis kehaosade libestamiseks kirurgilistel operatsioonidel ja läbivaatustel või keha ja meditsiiniseadme kontaktainena;
14) 3701 10 10 röntgenfotoplaadid ning -lamefilmid kasutamiseks meditsiinis, stomatoloogias või veterinaarias;
15) 3822 diagnostilised ja laboratoorsed reaktiivid kandjal, diagnostilised ja laboratoorsed valmisreaktiivid kandjal või kandjata, v.a rubriikide 3002 ja 3006 tooted, sertifitseeritud etalonained;
16) 4014 10 00 kondoomid;
17) 4015 11 00 kirurgilised sõrmkindad;
18) 4818 90 10 paberist, paberimassist kirurgias, meditsiinis ja hügieenis kasutatavad tooted, jaemüügiks pakendamata;
19) 6115 93 10 veenilaiendite ravisukktooted;
20) 8419 20 00 meditsiinilised, kirurgilised ja laboratoorsed sterilisaatorid;
21) 8421 19 91 laboratoorset tüüpi tsentrifuugid;
22) 9018 meditsiini-, kirurgia-, hambaravi- ja veterinaariainstrumendid ja -seadmed, sh stsintigraafiaseadmed, muu elektromeditsiiniline aparatuur ning seadmed nägemise kontrollimiseks;
23) 9019 20 00 seadmed osoon-, hapniku- ja aerosoolraviks, kunstliku hingamise aparaadid jm instrumendid hingamisteede raviks;
24) 9022 12 00 kompuutertomograafid;
25) 9022 13 00 röntgenikiirgusel töötavad seadmed kasutamiseks hambaravis;
26) 9022 14 00 röntgenikiirgusel töötavad seadmed kasutamiseks meditsiinis, kirurgias või veterinaarias;
27) 9022 21 00 alfa-, beeta- või gammakiirgusel töötavad seadmed kasutamiseks meditsiinis, kirurgias, hambaravis või veterinaarias;
28) 9022 30 röntgenikiiretorud;
29) 9022 90 10 fluorestseeruvad röntgeniekraanid ja võimendavad röntgeniekraanid, hajumisekraanid ja -võrgud;
30) 9025 11 91 meditsiinilised või veterinaarsed termomeetrid.

(2) Lisaks lõikes 1 nimetatud ravimitele ja meditsiiniseadmetele maksustatakse 5% käibemaksumääraga:

  Tariifne klassifikatsioon
1) meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit, millele «Toiduseaduse» (RT I 1999, 30, 415; 2002, 13, 81; 61, 375; 63, 387; 102, 603) alusel on väljastatud Tervisekaitseinspektsiooni poolt eritoidu käitlemise luba; ex 1901 10 00
ex 1901 20 00
ex 1905 90 30
ex 2106 10
ex 2106 90 92
ex 2106 90 98
2) alkoholi sisaldavad ravimisarnased preparaadid; ex 2208 90 69
3) hapnik, mida kasutatakse meditsiinis sissehingamiseks; ex 2804 40 00
4) haiguste raviks ja diagnostikaks kasutatavad radioaktiivsed elemendid, isotoobid ja ühendid importimisel tervishoiuteenuste osutamiseks tegevusluba omava isiku poolt või müügil nimetatud isikule; ex 2844 40 10
5) loomaverest valmistatud antiseerumid; ex 3002 10 10
6) modifitseeritud immunoloogilised tooted, k.a need, mis on saadud biotehnoloogiliste menetluste abil; ex 3002 10 99
7) toksiinid ning muud vaktsiinidele, toksiinidele ja mikroorganismikultuuridele analoogsed tooted (inimeste, loomade ja taimede viirused ning antiviirused, bakteriofaagid); ex 3002 90 90
8) stomatoloogiline vaha või hambajäljendivaha komplektidena, jaemüügipakendis, plaatidena, hoburaudtoorikutena, pulkadena vms kujul, muud stomatoloogilised valmistised kaltsineeritud kipsi või kaltsiumsulfaadi baasil; ex 3407 00 00
9) anesteesia aparaatides ja respiraatorites kasutatav absorbent; ex 3824 90 64
10) laboratoorsete uuringute materjali kogumiseks, töötlemiseks ja saatmiseks ette nähtud plastikust uriini-, väljaheite- ja rögatopsid, mikrokatsutid (0,5–2 ml plastikpudel sõrmeotsa vere võtmiseks), plastikkonteinerid tampooniga või ilma, steriilsed või mitte ning biokeemia-, immuun- ja hüübimisanalüsaatorite plastikküvetid (erineva suuruse ja kujuga plastikanumad või nende komplektid, milles toimub analüüsi keemiline reaktsioon ja tulemuste mõõtmine), klaasist kapillaarid kapillaarvere võtmiseks; ex 3923 30 10
ex 3926 90 99
ex 7017
11) haiglas kasutatavad plastist valmistatud, fooliumid, kiled ja ribad, mida kasutatakse operatsioonilinadena; ex 3921
12) polüetüleenist meditsiinis kasutatavad steriilsed vedelikukogumise kotid ja diatermiakotid; ex 3923
13) plastist toodetud ainult meditsiinis kasutatavad tolmukaitsed ja kaitsekotid meditsiiniseadmete katmiseks operatsioonitoas; ex 3926
14) ühekordseks kasutamiseks ettenähtud arstliku läbivaatuse kindad, mis on valmistatud lateksist, nitriilist, vinüülist, kautšukist ning vastavad kõrgendatud nõuetele purunemise ja steriliseeritavuse osas ning mille pakendil on märgitud kasutusotstarbena «medical examination», «dental examination» või «examination gloves»; ex 4015 19 90  
15) paberist, paberimassist, tselluloosvatist või tsellulooskiudkangast hügieeni- või haiglatarbed, sealhulgas ka pabermassist valmistatud steriilsed kirurgilised kitlid; ex 4818
16) operatsioonidel kasutatavad lausriidest, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud lausriidest valmistatud steriilsed operatsioonilinad (sh kleepribaga operatsioonilinad, laparoskoopia linad jne); ex 5603
17) surverõivad põletushaigetele importimisel tervishoiuteenuste osutamiseks tegevusluba omava isiku poolt või müügil nimetatud isikule; ex 61
ex 62
ex 6406 99 10
ex 6505 90 90
18) operatsioonidel kasutatavad impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud lausriidest rõivad (sh operatsioonidel kasutatavad kaitsekitlid); ex 6210
19) steriilses pakendis rõivad rubriigis 5603 nimetatud riidest; ex 6210 10 91
20) tekstiilist maskid, sellist liiki, mida kannavad kirurgid operatsioonide ajal; ex 6307 90
21) haiglas kasutatavad riidest valmistatud tervishoiutöötajate peakatted; ex 6505 90 90
22) ravi- ja diagnostikaaparatuuriga sisustatud kiirabiautod ning reanimobiilid importimisel kiirabi osutamiseks tegevusluba omava isiku poolt või müügil nimetatud isikule; ex 8703
23) instrumendid ja seadmed vere, koevedelike, uriini jne analüüsiks, sõltumata sellest, kas need analüüsid kuuluvad diagnoosi juurde või mitte; ex 9027
24) hambaravitoolid, nende osad; ex 9402 10 00
25) meditsiini-, kirurgia-, hambaravi- või veterinaariamööbel (näiteks lõikus- ja läbivaatuslauad, mehaaniliste seadistega varustatud haiglavoodid, hambaravitoolid), eelnimetatud toodete osad. ex 9402 90 00

(3) Märkega «ex» tähistatud tariifne klassifikatsioon hõlmab kauba nimetuses kirjeldatud kindlat toodet ning ei hõlma ülejäänuid selle tariifse klassifikatsiooni alla kuuluvaid tooteid.

§ 2. Käibemaksumääraga 5% maksustatavad keemilised kahjuritõrjevahendid

Käibemaksumääraga 5% maksustatakse järgmised Kemikaalide Teabekeskuses registreeritud keemilised kahjuritõrjevahendid, kui ostjaks on hoolekandeasutus või tervishoiuteenuse osutaja:
1) tariifse klassifikatsiooniga 3808 10 insektitsiidid;
2) tariifse klassifikatsiooniga 3808 40 desinfektsioonivahendid;
3) tariifse klassifikatsiooniga 3808 90 10 rodentitsiidid.

§ 3. Käibemaksumääraga 5% maksustatavad tehnilised abivahendid

(1) Käibemaksumääraga 5% maksustatakse järgmised tehnilised abivahendid sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruse nr 79 «Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord» (RTL 2000, 136, 2156; 2001, 38, 529; 135, 1952; 2002, 84, 1301; 118, 1718; 2003, 16, 219; 2004, 11, 151) § 1 lõike 2 tähenduses:

  Tariifne klassifikatsioon
1) prilliklaasid nägemist korrigeerivatele prillidele; 7015 10 00
2) kontaktläätsed; 9001 30 00
3) prilliläätsed nägemise korrigeerimiseks:  
  -- klaasist, mõlemalt poolt töödeldud; 9001 40 41
9001 40 49
9001 40 80
  -- muust materjalist, mõlemalt poolt töödeldud; 9001 50 41
9001 50 49
9001 50 80
4) prilliraamid:  
  -- plastist; 9003 11 00
  -- mitteväärismetallist; 9003 19 30
  -- muust materjalist; 9003 19 90
  - prillide, kaitseprillide jms raamid ja nende osad; 9003 90 00
5) optiliselt töödeldud läätsedega päikeseprillid ja filtrid clip-on; ex 9004 10 10
6) nägemist korrigeeriva otstarbega prillid; ex 9004 90
7) pimedate ja vaegnägijate abivahendid sotsiaalministri käskkirjaga kinnitatud rehabilitatsiooniasutusele:  
  - monokulaarid, kiikerprillid; ex 9004 90 90
  - luubid; ex 9013 80 90
  - elektroonilised suurendavad TV-süsteemid; ex 8528 21 14
  - valged kepid; ex 6602 00 00
  - valge kepi käepidemed ja nupud; ex 6603 10 00
  - valge kepi osad ja tarvikud; ex 6603 90 00
  - äratuskellad pimedatele (taktiilsed); ex 9105 11 00
ex 9105 19 00
  - käekellad pimedatele (taktiilsed); ex 9102
8) tüflotehnilised abivahendid:  
  - andmevalmindusmasinad, kõnesüntesaatorid; ex 8471 80 00
  - kõnesüntesaatorid, salvestuseta; ex 8543 89 95
  - kõnesüntesaatoriga elektrooniline märkmik; ex 8470 10 00
9) ortopeedilised abivahendid (sh kargud, kirurgilised rihmad ja sidemed), lahased ja muud abivahendid luumurdude raviks, proteesid (sh rinnaproteesid), kuuldeaparaadid jms kaasaskantavad või kehasse implanteeritud füüsilisi puudeid kompenseerivad abivahendid; 9021
10) radikuliidivööd, bandaažid, suspensooriumid, tugisidemed liigestele ja lihastele; ex 6212 90 00
ex 6307 90 10
ex 6307 90 99
11) puuetega inimestele mõeldud sõidukid, k.a mootoriga või muu mehaanilise jõuallikaga, ning nende osad ja tarvikud; 8713
8714 20 00
12) kahe käega käsitsetavad käimisabivahendid ja nende osad:  
  - tugiraamid ratastel ja ratasteta; ex 9019 10 90
  - tõukeraamid ratastel; ex 8716 80 00
  - osad; ex 8716 90
13) ühe käega käsitsetavad käimisabivahendid ja nende osad:  
  - jalutuskepid, harkkepid; ex 6602
  - kummiotsik; ex 6603 90 00
  - jääteravik; ex 6603 90 00
14) puuetega inimestele toodetud kolmerattalised jalgrattad pedaalidega või käsiajamiga; ex 8712 00 80
15) tugiabivahendid:  
  - tualetikäsivarretoed, tugikäepidemed ja käsipuud;  
  -- metallist; ex 7308 90 99
  -- plastist; ex 3925 90 80
  -- puidust; ex 4421 90 98
16) tõstukid puuetega inimestele (sh vanni- ja basseinitõstukid, ratastoolide vertikaal- ja kaldtõsteplatvormid, trepironijad); ex 8428 90 98
17) kaldteed invaliidikärudele:  
  -- terasest; ex 7308 90 99
  -- alumiiniumist; ex 7610 90 90
18) tegevus- ja liikumisravivahendid:  
  - haigete või puuetega inimeste rehabilitatsiooniks ette nähtud puhumispallid (hingamisfunktsiooni treeninguks), megapallid, aktiivpallid, istepallid, sensoteraapiapallid, optipallid, funktsionaalpallid; ex 9506 62
  - haigete või puuetega inimeste rehabilitatsiooniks ette nähtud reflekspallid, raskuspallid; ex 9506 69 90
  - füsiorullid, funktsionaalpadjad ravivõimlemiseks; ex 9506 91 90
  - käelise tegevuse rõngad; ex 9506 99 90
19) puuetega inimeste liikumis-, jõu- ja tasakaalutreeninguseadmed:  
  - pedaaltrenažöörid; ex 9019 10 90
  - seisulauad; ex 9021
20) tualetikasutamise abivahendid:  
  - tualetitoolid ratasteta; ex 9401 79 00
  - tualetitoolid ratastel; ex 8713 10 00
  - potikõrgendus; ex 3924 90 90
  - lastetualetiiste; ex 3924 90 90
  - tualettpaberihaarats; ex 3924 90 90
21) abivahendid pesemiseks, vannitamiseks ja duši kasutamiseks:  
  - vanniistmed;  
  -- metallist; ex 7326 90 98
  -- plastist; ex 3924 90 90
  - dušitool;  
  -- metallist; ex 9401 71 00
  -- plastist; ex 9401 80 00
  - dušiklapptool; ex 9401 79 00
  - vanniaste; ex 3924 90 90
  - rõngashari; ex 9603 29 80
  - plastmassist peapesuvann lamajale; ex 3924 90 90
22) spetsiaalsed söömise ja joomise abivahendid:  
  - joogitops, plastist; ex 3924 10 00
  - kahvlid, noad, lusikad üksikult; ex 8211 91 30
  - sama komplektina; ex 8215 20 10
  - söögiriistade käepidemed; ex 3926 90 99
  - lõikelauad; ex 8210 00 00
  - hoidjad, sh klaasihoidjad, plastist; ex 3926 90 99
  - purgi- ja pudeliavajad, taldrikuäärised; ex 3924 90 90
23) olmeabivahendid:  
  - haaratsid, alumiiniumist; ex 7616 99 90
  - nööpija; ex 7326 90 98
  - sukajalgatõmbaja; ex 3924 90 90
  - spetsiaalsed käärid; ex 8213
  - pliiatsihoidjad; ex 3924 90 90
24) teisaldamise ja asendi fikseerimise vahendid:  
  - pööramisplaadid; ex 3924 90 90
  - libistamislauad; ex 4421 90 98
  - kinnitusrihmad; ex 6212 90 00
  - asendipadjad; ex 3924 90 90
  - tõsterihmad; ex 6307 90 99
25) voodid ja nende lisavarustus:  
  - funktsionaalvoodid; ex 9402 90 00
  - voodilauad; ex 9403 20 99
  - voodiohjad; ex 7308 90 99
  - päitsikõrgendused; ex 7326 90 98
26) istemööbel puuetega inimestele:  
  - eriistmed; ex 9401 30 10
27) kummist klistiiriballoon, -otsik, -kann, siiber, kummirõngas ja -madrats lamatiste vältimiseks, soojendus- ja jahutuskott, žgutt; ex 4014 90 90
28) rooja-, sekreedi- ja uriinikogumiskotid; ex 3923 29
ex 4819 30 00
ex 4819 40 00
29) silmavann, siiber, klistiirikann ja -otsik, rooja-, sekreedi- ja uriinikogumisnõu; ex 3924 90 90
ex 7324 90 90
ex 7017 90 00
30) inkontitentsitooted:  
  - lateksist uriinikogujad koos kinnituspaeltega; ex 4014 90 90
  - uriinikogumiskoti kinnitusrihmad; ex 6307 90 99
  - madratsi kaitselinad:  
  -- kilest; ex 3921 90 19
  -- imavad; ex 4818 40 1900
  - spetsiaalsed võrkpüksid mähkmete fikseerimiseks; ex 6108 22 00
31) mähkmed (sh imikumähkmed):  
  -- paberist, pabermassist, tselluloosvatist või tsellulooskiukangast; ex 4818 40
  -- keemilistest kiududest; ex 5601 10 10
  -- muust tekstiilmaterjalist; ex 5601 10 90
32) pimedatele ja vaegnägijatele kohandatud punktkirjamasin (kirjutusmasin, mis trükib tähed punktkirjas spetsiaalsele paberile); ex 8469
33) Braille’ kirjapaber lehtedena; ex 4802
ex 4805
ex 4823
34) Braille’ kirjas õppematerjalid; ex 4901
35) Braille’ kirjas laste pildiraamatud; ex 4903
36) Braille’ kirjas noodid; ex 4904 00 00
37) muu trükimaterjal, sh trükitud reproduktsioonid ja fotod reljeeftrükis pimedatele ja vaegnägijatele; ex 4911
38) kunstiteoste trükitud reproduktsioonid, graafilised lehed ja fotod reljeeftrükis, pimedatele ja vaegnägijatele; ex 4911 91
39) pimedatele ja vaegnägijatele kohandatud mälu- ja reproduktsiooniseadmetega kirjutusmasinad; ex 8469
40) puuetega inimestele kohandatud arvutid ja nende plokid, lisaseadmed ja erivarustus:
- puuteekraaniga kuvar;
ex 8471
  - spetsialiseeritud klaviatuurid (kontseptuaalklaviatuur, eripaigutusega klaviatuurid, kombitavad klaviatuurid);
- spetsialiseeritud juhtseadmed (käe, jala, pea vms abil kasutatavad);
- spetsialiseeritud lülitiseadmed ja nende manused (konsoolid jm);
- erimanused tavakonfiguratsiooni kohandamiseks (klaviatuuriraam, erikujulised korpused jm);
- häälega juhitavad arvutikomponendid (arvuti käivitamiseks jm);
- arvutile kohandatud kuulmisabivahendid;
- Braille’ vahendid (monitor, printer);
- kompemonitor;
- kõnesisestus ja kõnega/häälega juhitavad süsteemid;
- ekraanilugemissüsteemid;
- seadmed Braille’ kirjas materjali ja salvestatud materjali tootmiseks pimedatele;
 
41) puuetega inimestele kohandatud arvuti tarkvara:
- eritarkvara peenkoordinatsiooni nõudvate tegevuste asendamiseks lihtsamatega (klahvikombinatsioonide asendamine, makropaketid jne);

- eritarkvara helisignaalide visualiseerimiseks;

- tarkvara teksti suurendamiseks (Zoom text);

- programmeerimise eritarkvara;

ex 8524
42) ratastoolipadjad:
- geelpadjad;
- õhkpadjad;
- muud padjad;
ex 9404
ex 3926 90 99
ex 4016 95 00
ex 6306 41 00
ex 6306 49 00
43) liikumispuudega inimestele kohandatud kammid; ex 9615
44) liikumispuudega inimestele kohandatud harjad; ex 9603
45) puuetega inimestele kasutamiseks spetsiaalselt ehitatud või eriseadmete paigaldamise teel teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruses nr 50 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» (RTL 2001, 69, 941; 135, 1953; 2002, 106, 1575; 118, 1724; 2003, 23, 335; 85, 1252; 115, 1825) kehtestatud tingimustel ja korras kohandatud mootorsõiduk ning kohandamiseks paigaldatavad eriseadmed; ex 8703
46) ratastoolidele vajaliku teisaldatava kaldtee, kanderaami ja/või kiirkinnitusistmetega varustatud mootorsõiduk puuetega inimeste veoks või mootorsõiduk raske/sügava puudega lapse perele Sotsiaalministeeriumi taotlusel. ex 8703

(2) Lõike 1 punktis 46 nimetatud mootorsõiduki Eestisse toimetamisel käibemaksumääraga 5% on aluseks sõiduki omaniku poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud taotlus ja Autoregistrikeskuse registreerimiseelse ülevaatuse akt, mis kinnitab sõiduki ehitust või kohandatust.

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. aastal.

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA

/otsingu_soovitused.json