Teksti suurus:

Pühade ja tähtpäevade seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 13, 162

Pühade ja tähtpäevade seadus

Vastu võetud 27.01.1998

§ 1. Rahvuspüha

Rahvuspüha ja puhkepäev on:

24. veebruar -- iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev.

§ 2. Riigipühad

Riigipühad ja puhkepäevad on:

1) 1. jaanuar -- uusaasta;
2) -- suur reede;
3) -- ülestõusmispühade 1. püha;
4) 1. mai -- kevadpüha;
5) -- nelipühade 1. püha;
6) 23. juuni -- võidupüha;
7) 24. juuni -- jaanipäev;
8) 20. august -- taasiseseisvumispäev;
9) 25. detsember -- esimene jõulupüha;
10) 26. detsember -- teine jõulupüha.

§ 3. Riiklikud tähtpäevad

Riiklikud tähtpäevad on:

1) 6. jaanuar -- kolmekuningapäev;
2) 2. veebruar -- Tartu rahulepingu aastapäev;
3) maikuu teine pühapäev -- emadepäev;
4) 14. juuni -- leinapäev;
5) 2. november -- hingedepäev;
6) novembrikuu teine pühapäev -- isadepäev;
7) 16. november -- taassünni päev.

§ 4. Pühade ja tähtpäevade arvestamine

(1) Käesolevas seaduses nimetatud pühad ja tähtpäevad arvestatakse gregooriuse ehk uue kalendri järgi.

(2) Rahvuspüha suhtes kohaldatakse teistes õigusaktides riigipühade ja riiklike pühade kohta sätestatut.

§ 5. Seaduse kehtetuks tunnistamine

Pühade ja tähtpäevade seadus (RT I 1994, 12, 199) tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 1998. aasta 23. veebruaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json