Teksti suurus:

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 166 "Haigla funktsionaalse arengukava ja ehitusprojekti meditsiinitehnoloogia osa kinnitamise kord" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.05.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 54, 922

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 166 "Haigla funktsionaalse arengukava ja ehitusprojekti meditsiinitehnoloogia osa kinnitamise kord" muutmine

Vastu võetud 26.04.2004 nr 34

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» (RT I 2001, 50, 284; 2002, 57, 360; 61, 375; 62, 377; 110, 661; 2003, 26, 157 ja 160) § 56 lõike 1 punkti 3 alusel.

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruses nr 166 «Haigla funktsionaalse arengukava ja ehitusprojekti meditsiinitehnoloogia osa kinnitamise kord» (RTL 2002, 8, 86; 2003, 48, 708) tehakse järgmised muudatused:

1) kogu määruse tekstis asendatakse sõna «põhiprojekt» sõnaga «eelprojekt» vastavas käändes;

2) kogu määruse tekstis asendatakse sõna «tööprojekt» sõnaga «põhiprojekt» vastavas käändes;

3) paragrahvist 11 jäetakse välja sõna «eelprojekt»;

4) paragrahv 6 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahv 16 tunnistatakse kehtetuks.

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA

/otsingu_soovitused.json