Teksti suurus:

Riigi teaduspreemiate määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 15, 240

Riigi teaduspreemiate määramine

Vastu võetud 10.02.1998 nr 111

Lähtudes seaduse «1998. aasta riigieelarve» (RT I 1997, 97/98, 1603) paragrahvist 1 (kulude osa 30 peatükk 81) ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 22. veebruari 1994. a. määrusega nr. 67 «Riigi kultuuri- ja teaduspreemiatest» (RT I 1994, 15, 256; 1996, 10, 196; 84, 1511; 89, 1604):

1. Määrata pikaajalise tulemusliku teadustöö eest antav 200 000 krooni suurune riigi teaduspreemia Juhan Peeglile.

2. Määrata 1997. aastal avaldatud teadustööde eest 100 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad järgmiselt:

1) Jaan Einastole (kollektiivi juht),

Maret Einastole,

Vaikko Saarele,

Erik Tagole -- täppisteaduste alal töö «Universumi ehituse korrapära uurimine» eest

2) Ilmar Koppelile (kollektiivi juht),

Peeter Burkile,

Vahur Mäemetsale,

Ivo Leitole -- keemia ja molekulaarbioloogia alal töö «Happelis-aluseliste tasakaalude uurimine gaasifaasis ja lahustes» eest

3) Enn Mellikovile (kollektiivi juht),

Mare Altosaarele,

Malle Krunksile,

Jüri Krustokile,

Vello Valdnale -- tehnikateaduste alal töö «Pooljuhtmaterjalid päikeseenergeetikale ja optoelektroonikale» eest

4) Mihkel Zilmerile (kollektiivi juht),

Rein Teesalule,

Raul Talvikule,

Tiina Talvikule,

Jüri Samarüütelile -- arstiteaduse alal töö «Oksüdatiivse stressi patogeneetiline aspekt arteriaalse hüpertensiooni, südamepuudulikkuse, sepsise ja ajukahjustuse puhul» eest

5) Martin Zobelile (kollektiivi juht),

Kristjan Zobelile,

Meelis Pärtelile,

Mari Moorale,

Jaan Liirale -- geo- ja bioteaduste alal uurimistööde tsükli «Taimeliikide kooseksisteerimise ja liigifondi teooria» eest

6) Viive Rosenbergile -- põllumajandusteaduste alal töö «Kartuli meristeemi omaduste uurimine taimede haiguskindluse ja saagikuse suurendamise eesmärgil» eest

7) Jüri Allikule -- sotsiaalteaduste alal 1997. aastal avaldatud teadustööde eest

8) Eva Aaverile,

Leo Anveltile (postuumselt),

Heli Laanekasele,

Abel Nagelmaale -- humanitaarteaduste alal monograafia «Otto Wilhelm Masingu» kirjad Johann Heinrich Rosenplänterile 1814--1832» eest.

3. Premeeritud kollektiivide juhtidele maksta 50% ettenähtud preemiast, 50% jagada kollektiivi liikmete vahel.

4. Riigi teaduspreemiad makstakse välja Haridusministeeriumi 1998. aasta eelarve vahenditest.

Justiitsminister

peaministri ülesannetes Paul VARUL

Riigisekretär Uno VEERING