Teksti suurus:

Riiklike elatusrahade seaduse, soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 17, 266

Riiklike elatusrahade seaduse, soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 11.02.1998

I. Riiklike elatusrahade seaduses (RT 1993, 15, 256; RT I 1993, 35, 542; 74, 1055; 1994, 23, 384; 24, 397; 51, 855; 72, 1261; 1995, 14, 168; 61, 1027; 68, 1139; 95, 1631; 1996, 22, 437; 45, 849; 86, 1539; 1997, 77, 1309; 81, 1366) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahv 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 7. Vanaduspensioni arvutamise aluseks on rahvapensioni määr, millele liidetakse igale pensioniõigusliku staaži aastale vastav osa rahvapensioni määrast olenevalt staažist järgmiselt:

1--29 aastat -- 4,7 protsenti rahvapensioni määrast;

30--39 aastat -- 4,8 protsenti rahvapensioni määrast;

40 ja enam aastat -- 4,9 protsenti rahvapensioni määrast.».

§ 2. Paragrahvi 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 10. Invaliidsuspension arvutatakse järgmistes suurustes:

I grupi invaliidile -- 245 protsenti rahvapensioni määrast;

II grupi invaliidile -- 205 protsenti rahvapensioni määrast;

III grupi invaliidile -- 160 protsenti rahvapensioni määrast;

lapsinvaliidile -- 165 protsenti rahvapensioni määrast;

lapsinvaliidile, samuti alla 18-aastasele (alla 24-aastasele päevases õppevormis õppivale)

lapseeast invaliidile, kellel on samaaegselt õigus

toitjakaotuspensionile -- 245 protsenti rahvapensioni määrast;

lapsinvaliidile-orvule, samuti alla 18-aastasele

(alla 24-aastasele päevases õppevormis õppivale)

lapseeast invaliidile-orvule -- 300 protsenti rahvapensioni määrast.».

§ 3. Paragrahv 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 19. Toitjakaotuspension arvutatakse järgmistes suurustes:

täisealisele -- 175 protsenti rahvapensioni määrast;

alla 18-aastasele (alla 24-aastasele päevases

õppevormis õppivale) orvule -- 200 protsenti rahvapensioni määrast;

alaealisele -- 165 protsenti rahvapensioni määrast.».

§ 4. Paragrahvis 211 asendatakse arv «145» arvuga «160».

II. Soodustingimustel vanaduspensionide seaduses (RT 1992, 21, 292; RT I 1993, 40, 596; 1994, 24, 398; 51, 856; 83, 1450; 1995, 61, 1027; 95, 1631; 1996, 22, 437; 86, 1539; 1997, 81, 1366) tehakse järgmised muudatused:

§ 5. Paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse arvud «4,5» ja «5,1» vastavalt arvudega «5,1» ja «5,7».

§ 6. Paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse arv «4,3» arvuga «4,9».

III. § 7. Vä ;ljateenitud aastate pensionide seaduse (RT 1992, 21, 294; RT I 1993, 40, 596; 1994, 24, 398; 51, 856; 83, 1450; 1995, 61, 1027; 95, 1631; 1996, 22, 437; 86, 1539; 1997, 81, 1366) § 3 lõikes 1 asendatakse arv «3,7» arvuga «4,3».

IV. § 8. Käesolevas seaduses sätestatud muudatusi rakendatakse alates 1998. aasta 1. märtsist.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json