Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a. määruse nr. 319 «Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 17, 275

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a. määruse nr. 319 «Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 18.02.1998 nr 36

Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468) paragrahvi 42 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Teha Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a. määrusega nr. 319 (RT I 1997, 1, 7; 32, 514; 73, 1208) kinnitatud «Justiitsministeeriumi põhimääruses» järgmised muudatused:

1) täiendada punkti 26 alapunkti 1 pärast sõnu «kohtute osakonna» sõnadega «kriminaalhoolduse osakonna»;

2) täiendada punkti 39 alapunktiga 71 järgmises sõnastuses:

«71) kriminaalhoolduse osakond;»;

3) täiendada punktiga 461 järgmises sõnastuses:

«461. Kriminaalhoolduse osakonna põhiülesanne on kriminaalhoolduse süsteemi rakendamisega seotud küsimuste lahendamine, kriminaalhoolduse süsteemi korraldamine ning kriminaalhoolduse osakondade töö koordineerimine.».

Peaminister Mart SIIMANN

Justiitsminister Paul VARUL

Riigisekretär Uno VEERING

/otsingu_soovitused.json