Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 5. mai 1997. a. korralduse nr. 328-k «Sotsiaalkindlustusreformi komisjoni moodustamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 17, 281

Vabariigi Valitsuse 5. mai 1997. a. korralduse nr. 328-k «Sotsiaalkindlustusreformi komisjoni moodustamine» muutmine

Vastu võetud 18.02.1998 nr 138

Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468) paragrahvi 21 lõike 1 punkti 3 alusel teha Vabariigi Valitsuse 5. mai 1997. a. korralduses nr. 328-k «Sotsiaalkindlustusreformi komisjoni moodustamine» (RT I 1997, 37/38, 579) järgmised muudatused:

1. Arvata komisjoni koosseisust välja Ardo Hansson ja kehtestada punkt 3 uues sõnastuses:

«3. Nimetada komisjoni esimeheks Sotsiaalkindlustusameti peadirektori asetäitja Lauri Leppik ja komisjoni liikmeteks:

Endel Eero -- Riigikogu liige

Maris Jesse -- Keskhaigekassa direktor

Tiiu-Tatjana Reinbusch -- Rahandusministeeriumi eelarveosakonna juhataja asetäitja

Veiko Tali -- Rahandusministeeriumi omandireformi ja väärtpaberituru osakonna juhataja»

2. Sõnastada punkt 6 järgmiselt:

«6. Komisjonil esitada sotsiaalministri kaudu Vabariigi Valitsusele ettepanekud tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse kontseptuaalsete aluste kohta hiljemalt 30. aprilliks 1998. a. ning töötuskindlustuse kontseptuaalsete aluste kohta hiljemalt 1. juuniks 1998. a.».

Peaminister Mart SIIMANN

Riigisekretär Uno VEERING

/otsingu_soovitused.json