Teksti suurus:

Äriseadustiku § 509 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 23, 322

Äriseadustiku § 509 muutmise seadus

Vastu võetud 17.02.1998

§ 1. Äriseadustiku (RT I 1995, 26--28, 355; 1996, 52--54, 933; 1997, 16, 258; 48, 774; 77, 1313; 1998, 2, 48) §-s 509 tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) lõiget 9 täiendatakse pärast sõnu «riikliku fondi» sõnadega «või munitsipaalettevõtte»;

2) lõikest 9 jäetakse välja sõnad «välja arvatud nende nimele kinnistamata maa ning osalus teistes äriühingutes (osad ja aktsiad),».

§ 2. Äriseadustiku § 509 lõikeid 9 ja 91 kohaldatakse tagasiulatuvalt 1995. aasta 1. septembrist.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json