Teksti suurus:

Kaitseväe struktuuri ja paiknemise kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 28, 365

Kaitseväe struktuuri ja paiknemise kinnitamine

Vastu võetud 13.03.1998 nr 51

Rahuaja riigikaitse seaduse (RT I 1995, 18, 240; 1996, 25, 519; 49, 953) paragrahvi 14 lõike 1 punkti 6 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada «Kaitseväe struktuur ja paiknemine» (juurde lisatud).

2. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997. a. määrus nr. 92 «Kaitseväe struktuuri ja paiknemise kinnitamine» (RT I 1997, 37/38, 574).

Justiitsminister

peaministri ülesannetes Paul VARUL

Kaitseminister Andrus ÖÖVEL

Riigisekretär Uno VEERING

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 13. märtsi 1998. a. määrusega nr. 51

Kaitseväe struktuur ja paiknemine

1. Kaitsejõudude Peastaap

2. Kaitseringkondade staabid:

1) Põhja Kaitseringkonna Staap paiknemisega Tallinnas

2) Kirde Kaitseringkonna Staap paiknemisega Rakveres

3) Lõuna Kaitseringkonna Staap paiknemisega Tartus

4) Lääne Kaitseringkonna Staap paiknemisega Pärnus

3. Maavägi:

1) Kalevi Üksik-jalaväepataljon (Harju maakond, Jägala)

2) Viru Üksik-jalaväepataljon (Ida-Viru maakond, Jõhvi, Pargi 55)

3) Tartu Üksik-jalaväepataljon (Tartu, Puiestee 112)

4) Pärnu Üksik-jalaväepataljon (Pärnu, Tammsaare pst. 35)

5) Kuperjanovi Üksik-jalaväepataljon (Võru, Taara kasarmud)

6) Üksik-vahipataljon (Tallinn, Rahumäe tee 4a)

7) Üksik-sidepataljon (Tallinn, Filtri tee 2)

8) Luurepataljon (Tallinn, Weizenbergi 34)

9) Tagalapataljon (Tallinn, Marja 4)

10) Õhutõrjedivisjon (Tallinn, Magasini 31)

11) Rahuoperatsioonide Keskus (Harju maakond, Paldiski, Lõunalinnak)

12) Suurtükiväegrupp (Lääne-Viru maakond, Tapa sõjaväelinnak)

4. Merevägi:

1) Mereväe Staap (Tallinn, Tööstuse 54)

2) Mereväebaas (Tallinn, Tööstuse 54)

3) Miinilaevade Divisjon (Tallinn, Tööstuse 54)

5. Õhuvägi:

1) Õhuväe Staap (Tallinn, Magasini 31)

2) Lennubaas (Harju maakond, Ämari lennuväli)

3) Õhuseiredivisjon (Harju maakond, Ämari lennuväli)

6. Kaitseväe õppe- ja muud asutused:

1) Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused (Tartu, Riia mnt. 12 ja Puiestee 112)

2) Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Väljaõppekeskus (Tallinn, Kase 61)

3) Kaitseväe Lahingukool (Võru maakond, Meegomäe)

4) Kaitsejõudude Keskpolügoon (Lääne-Viru maakond, Tapa sõjaväelinnak)

5) Kaitseväe Kesklaod (Tallinn, Suur-Sõjamäe 23a)

6) Tallinna Garnisoni Komandantuur (Tallinn, Rahumäe tee 4a)

Kaitseminister Andrus ÖÖVEL