Teksti suurus:

Kaitseringkondade moodustamine ja nende staapide formeerimine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 28, 374

Kaitseringkondade moodustamine ja nende staapide formeerimine

Vastu võetud 13.03.1998 nr 198

Rahuaja riigikaitse seaduse (RT I 1995, 18, 240; 1996, 25, 519; 49, 953) paragrahvi 14 lõike 1 punkti 6 alusel:

1. Sõjalise riigikaitse korraldamiseks moodustada kaitseväe koosseisus neli territoriaalset kaitseringkonda:

1) Põhja kaitseringkond, mis hõlmab Tallinna linna, Harjumaa ja Raplamaa territooriumi;

2) Kirde kaitseringkond, mis hõlmab Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Järvamaa ja Lääne-Virumaa territooriumi;

3) Lõuna kaitseringkond, mis hõlmab Põlvamaa, Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa ja Võrumaa territooriumi;

4) Lääne kaitseringkond, mis hõlmab Hiiumaa, Läänemaa, Pärnumaa ja Saaremaa territooriumi.

2. Kaitseväe ja Kaitseliidu koosseisu kuuluvate ning Siseministeeriumi valitsemisalas olevate sõjaliselt korraldatud üksuste tegevuse planeerimiseks ja juhtimiseks moodustada:

1) Põhja Kaitseringkonna Staap paiknemisega Tallinnas;

2) Kirde Kaitseringkonna Staap paiknemisega Rakveres;

3) Lõuna Kaitseringkonna Staap paiknemisega Tartus;

4) Lääne Kaitseringkonna Staap paiknemisega Pärnus.

Kaitseringkondade staapidel on oma nime ja väikese riigivapi kujutisega pitsat, sümbolid ja pangaarve.

3. Kaitseväe juhatajal töötada välja ja esitada kaitseministrile kinnitamiseks kaitseringkondade staapide etapiviisilise formeerimise kava ja palgalised koosseisud.

Justiitsminister

peaministri ülesannetes Paul VARUL

Riigisekretär Uno VEERING

/otsingu_soovitused.json