Teksti suurus:

Komisjoni moodustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.07.2009
Avaldamismärge:RT I 1998, 29, 389

Komisjoni moodustamine

Vastu võetud 17.03.1998 nr 60

Sadamaseaduse (RT I 1997, 77, 1315) paragrahvi 10 lõike 2 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468) paragrahvi 21 lõikega 2 Vabariigi Valitsus määrab:

1. Moodustada sadamate laevaliikluseks avamise aktide koostamiseks komisjon, kuhu kuuluvad Veeteede Ameti, Piirivalveameti, Tolliameti, Mereinspektsiooni, Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni, Tervisekaitseinspektsiooni, Tööinspektsiooni, Päästeameti, Taimetoodangu Inspektsiooni, Veterinaar- ja Toiduinspektsiooni ning mereväe esindajad. Komisjoni esimeheks on Veeteede Ameti peadirektor või tema asetäitja.

2. Käesoleva määruse punktis 1 nimetatud valitsusasutustel ja Kaitseministeeriumil nimetada oma esindaja komisjoni koosseisu, informeerides sellest kirjalikult Veeteede Ameti peadirektorit hiljemalt 1. aprilliks 1998. a.

Peaminister Mart SIIMANN

Teede- ja sideminister Raivo VARE

Riigisekretär Uno VEERING

/otsingu_soovitused.json