HALDUSÕIGUSMajandustegevuse üldregulatsioon

Teksti suurus:

Toote nõuetele vastavuse tõendamise seadus (lühend - TNVTS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:

Toote nõuetele vastavuse tõendamise seadus

Vastu võetud 17.11.1999

Kehtetu – RT I 2010, 31, 158 – jõust. 1.10.2010