Teksti suurus:

Väljaarvamistasemete tuletamise alused ja radionukliidide väljaarvamistasemed

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.02.2010
Avaldamismärge:RT I 2004, 39, 265

Väljaarvamistasemete tuletamise alused ja radionukliidide väljaarvamistasemed1

Vastu võetud 01.05.2004

Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. a määrus nr 163 (õ) 8.02.2010 16:35

Määrus kehtestatakse «Kiirgusseaduse» (RT I 2004, 26, 173) § 17 lõike 2 alusel.

§ 1. Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) oodatav efektiivdoos E(τ)sissevõtu tagajärjel saadud, elundi või koe vastavate koefaktoritega wT korrutatud oodatavate ekvivalentdooside HT(τ) summa, mis arvutatakse valemi järgi:

 

τon ajavahemik, mille jooksul sissevõtt toimub;

2) kollektiivne efektiivdoos Selanike kogukiiritus, mida väljendatakse kiirgusallika poolt kiiritatud elanike arvu ja nende poolt saadud keskmise kiirgusdoosi korrutisena, mis arvutatakse valemi järgi:

Ei on elanike rühma i keskmine efektiivdoos;
Ni on elanike arv selles rühmas.

Kollektiivdoosi ühik on inimsiivert (inimSv);

3) radioaktiivne tasakaal – radioaktiivse lagunemisahela olek, kus kõikide sellesse lagunemisahelasse kuuluvate radionukliidide aktiivsused on võrdsed.

§ 2. Väljaarvamistasemete tuletamise alused

Kiirgustegevusluba ei pea taotlema tegevuse jaoks, mille poolt põhjustatud:
1) elaniku oodatav efektiivdoos on väiksem kui 0,03 millisiivertit aastas;
2) kollektiivne efektiivdoos, mida elanikud võivad ühe aasta jooksul sellest tegevusest saada, ei ületa ühte inimsiivertit või kui kiirgusohutushinnang näitab, et kiirgustegevuse lubamine ilma kiirgustegevusloata on ohutu.

§ 3. Väljaarvamistasemed

Paragrahvis § 2 sätestatud tingimuste alusel tuletatud väljaarvamistasemed on antud määruse lisas.

§ 4. Määruse jõustumine

1 EL nõukogu direktiiv 96/29/Euratom, millega sätestatakse põhilised ohutusnormid töötajate ja muu elanikkonna tervise kaitsmiseks ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest (Euroopa Liidu Teataja L 159, 29.06.1996, lk 1)

Peaminister Juhan PARTS

Regionaalminister
keskkonnaministri ülesannetes Jaan ÕUNAPUU

Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. a määruse nr 163 «Väljaarvamistasemete tuletamise alused ja radionukliidide väljaarvamistasemed»
lisa

RADIOAKTIIVSETE AINETE (RADIONUKLIIDIDE) VÄLJAARVAMISTASEMED

Radioaktiivne aine

Radioaktiivses tasakaalus olev(ad) tütarnukliid(id)

Aktiivsus
Bq

Eriaktiivsus
kBq/kg

Radionukliidi nimetus Sümbol
Triitium
H-3
 
109
106
Berüllium
Be-7
 
107
103
Süsinik
C-14
 
107
104
Hapnik
O-15
 
109
102
Fluor
F-18
 
106
10
Naatrium
Na-22
 
106
10
Naatrium
Na-24
 
105
10
Räni
Si-31
 
106
103
Fosfor
P-32
 
105
103
Fosfor
P-33
 
108
105
Väävel
S-35
 
108
105
Kloor
Cl-36
 
106
104
Kloor
Cl-38
 
105
10
Argoon
Ar-37
 
108
106
Argoon
Ar-41
 
109
102
Kaalium
K-40
 
106
102
Kaalium
K-42
 
106
102
Kaalium
K-43
 
106
10
Kaltsium
Ca-45
 
107
104
Kaltsium
Ca-47
 
106
10
Skandium
Sc-46
 
106
10
Skandium
Sc-47
 
106
102
Skandium
Sc-48
 
105
10
Vanaadium
V-48
 
105
10
Kroom
Cr-51
 
107
103
Mangaan
Mn-51
 
105
10
Mangaan
Mn-52
 
105
10
Mangaan
Mn-52m
 
105
10
Mangaan
Mn-53
 
109
104
Mangaan
Mn-54
 
106
10
Mangaan
Mn-56
 
105
10
Raud
Fe-52
 
106
10
Raud
Fe-55
 
106
104
Raud
Fe-59
 
106
10
Koobalt
Co-55
 
106
10
Koobalt
Co-56
 
105
10
Koobalt
Co-57
 
106
102
Koobalt
Co-58
 
106
10
Koobalt
Co-58m
 
107
104
Koobalt
Co-60
 
105
10
Koobalt
Co-60m
 
106
103
Koobalt
Co-61
 
106
102
Koobalt
Co-62m
 
105
10
Nikkel
Ni-59
 
108
104
Nikkel
Ni-63
 
108
105
Nikkel
Ni-65
 
106
10
Vask
Cu-64
 
106
102
Tsink
Zn-65
 
106
10
Tsink
Zn-69
 
106
104
Tsink
Zn-69m
 
106
102
Gallium
Ga-72
 
105
10
Germaanium
Ge-71
 
108
104
Arseen
As-73
 
107
103
Arseen
As-74
 
106
10
Arseen
As-76
 
105
102
Arseen
As-77
 
106
103
Seleen
Se-75
 
106
102
Broom
Br-82
 
106
10
Kroom
Kr-74
 
109
102
Kroom
Kr-76
 
109
102
Kroom
Kr-77
 
109
102
Kroom
Kr-79
 
105
103
Kroom
Kr-81
 
107
104
Kroom
Kr-83m
 
1012
105
Kroom
Kr-85
 
104
105
Kroom
Kr-85m
 
1010
103
Kroom
Kr-87
 
109
102
Kroom
Kr-88
 
109
102
Rubiidium
Rb-86
 
105
102
Strontsium
Sr-85
 
106
102
Strontsium
Sr-85m
 
107
102
Strontsium
Sr-87m
 
106
102
Strontsium
Sr-89
 
106
103
Strontsium
Sr-90+
Y-90
104
102
Strontsium
Sr-91
 
105
10
Strontsium
Sr-92
 
106
10
Ütrium
Y-90
 
105
103
Ütrium
Y-91
 
106
103
Ütrium
Y-91m
 
106
102
Ütrium
Y-92
 
105
102
Ütrium
Y-93
 
105
102
Tsirkoonium
Zr-93+
Nb-93m
107
103
Tsirkoonium
Zr-95
 
106
10
Tsirkoonium
Zr-97+
Nb-97
105
10
Nioobium
Nb-93m
 
107
104
Nioobium
Nb-94
 
106
10
Nioobium
Nb-95
 
106
10
Nioobium
Nb-97
 
106
10
Nioobium
Nb-98
 
105
10
Molübdeen
Mo-90
 
106
10
Molübdeen
Mo-93
 
108
103
Molübdeen
Mo-99
 
106
102
Molübdeen
Mo-101
 
106
10
Tehneetsium
Tc-96
 
106
10
Tehneetsium
Tc-96m
 
107
103
Tehneetsium
Tc-97
 
108
103
Tehneetsium
Tc-97m
 
107
103
Tehneetsium
Tc-99
 
107
104
Tehneetsium
Tc-99m
 
107
102
Ruteenium
Ru-97
 
107
102
Ruteenium
Ru-103
 
106
102
Ruteenium
Ru-105
 
106
10
Ruteenium
Ru-106+
Rh-106
105
102
Roodium
Rh-103m
 
108
104
Roodium
Rh-105
 
107
102
Pallaadium
Pd-103
 
108
103
Pallaadium
Pd-109
 
106
103
Hõbe
Ag-105
 
106
102
Hõbe
Ag-108m+
Ag-108
106
10
Hõbe
Ag-110m
 
106
10
Hõbe
Ag-111
 
106
103
Kaadmium
Cd-109
 
106
104
Kaadmium
Cd-115
 
106
102
Kaadmium
Cd-115m
 
106
103
Indium
In-111
 
106
102
Indium
In-113m
 
106
102
Indium
In-114m
 
106
102
Indium
In-115m
 
106
102
Tina
Sn-113
 
107
103
Tina
Sn-125
 
105
102
Antimon
Sb-122
 
104
102
Antimon
Sb-124
 
106
10
Antimon
Sb-125
 
106
102
Telluur
Te-123m
 
107
102
Telluur
Te-125m
 
107
103
Telluur
Te-127
 
106
103
Telluur
Te-127m
 
107
103
Telluur
Te-129
 
106
102
Telluur
Te-129m
 
106
103
Telluur
Te-131
 
105
102
Telluur
Te-131m
 
106
10
Telluur
Te-132
 
107
102
Telluur
Te-133
 
105
10
Telluur
Te-133m
 
105
10
Telluur
Te-134
 
106
10
Jood
I-123
 
107
102
Jood
I-125
 
106
103
Jood
I-126
 
106
102
Jood
I-129
 
105
102
Jood
I-130
 
106
10
Jood
I-131
 
106
102
Jood
I-132
 
105
10
Jood
I-133
 
106
10
Jood
I-134
 
105
10
Jood
I-135
 
106
10
Ksenoon
Xe-131m
 
104
104
Ksenoon
Xe-133
 
104
103
Ksenoon
Xe-135
 
1010
103
Tseesium
Cs-129
 
105
102
Tseesium
Cs-131
 
106
103
Tseesium
Cs-132
 
105
10
Tseesium
Cs-134m
 
105
103
Tseesium
Cs-134
 
104
10
Tseesium
Cs-135
 
107
104
Tseesium
Cs-136
 
105
10
Tseesium
Cs-137+
Ba-137
104
10
Tseesium
Cs-138
 
104
10
Baarium
Ba-131
 
106
102
Baarium
Ba-140+
La-140
105
10
Lantaan
La-140
 
105
10
Tseerium
Ce-139
 
106
102
Tseerium
Ce-141
 
107
102
Tseerium
Ce-143
 
106
102
Tseerium
Ce-144+
Pr-144
105
102
Praseodüüm
Pr-142
 
105
102
Praseodüüm
Pr-143
 
106
104
Neodüüm
Nd-147
 
106
102
Neodüüm
Nd-149
 
106
102
Promeetium
Pm-147
 
107
104
Promeetium
Pm-149
 
106
103
Samaarium
Sm-151
 
108
104
Samaarium
Sm-153
 
106
102
Euroopium
Eu-152
 
106
10
Euroopium
Eu-152m
 
106
102
Euroopium
Eu-154
 
106
10
Euroopium
Eu-155
 
107
102
Gadoliinium
Gd-153
 
107
102
Gadoliinium
Gd-159
 
106
103
Terbium
Tb-160
 
106
10
Düsproosium
Dy-165
 
106
103
Düsproosium
Dy-166
 
106
103
Holmium
Ho-166
 
105
103
Erbium
Er-169
 
107
104
Erbium
Er-171
 
106
102
Tuulium
Tm-170
 
106
103
Tuulium
Tm-171
 
108
104
Üterbium
Yb-175
 
107
103
Luteetsium
Lu-177
 
107
103
Hafnium
Hf-181
 
106
10
Tantaal
Ta-182
 
104
10
Volfram
W-181
 
107
103
Volfram
W-185
 
107
104
Volfram
W-187
 
106
102
Reenium
Re-186
 
106
103
Reenium
Re-188
 
105
102
Osmium
Os-185
 
106
10
Osmium
Os-191
 
107
102
Osmium
Os-191m
 
107
103
Osmium
Os-193
 
106
102
Iriidium
Ir-190
 
106
10
Iriidium
Ir-192
 
104
10
Iriidium
Ir-194
 
105
102
Plaatina
Pt-191
 
106
102
Plaatina
Pt-193m
 
107
103
Plaatina
Pt-197
 
106
103
Plaatina
Pt-197m
 
106
102
Kuld
Au-198
 
106
102
Kuld
Au-199
 
106
102
Elavhõbe
Hg-197
 
107
102
Elavhõbe
Hg-197m
 
106
102
Elavhõbe
Hg-203
 
105
102
Tallium
Tl-200
 
106
10
Tallium
Tl-201
 
106
102
Tallium
Tl-202
 
106
102
Tallium
Tl-204
 
104
104
Plii
Pb-203
 
106
102
Plii
Pb-210+
Bi-210, Po-210
104
10
Plii
Pb-212+
Bi-212, Tl-208, Po-212
105
10
Vismut
Bi-206
 
105
10
Vismut
Bi-207
 
106
10
Vismut
Bi-210
 
106
103
Vismut
Bi-212+
Tl-208, Po-212
105
10
Poloonium
Po-203
 
106
10
Poloonium
Po-205
 
106
10
Poloonium
Po-207
 
106
10
Poloonium
Po-210
 
104
10
Astaat
At-211
 
107
103
Radoon
Rn-220+
Po-216
107
104
Radoon
Rn-222+
Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
108
10
Raadium
Ra-223+
Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207
105
102
Raadium
Ra-224+
Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212
105
10
Raadium
Ra-225
 
105
102
Raadium
Ra-226+
Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Bi-210, Po-210, Po-214
104
10
Raadium
Ra-227
 
106
102
Raadium
Ra-228+
Ac-228
105
10
Aktiinium
Ac-228
 
106
10
Toorium
Th-226+
Ra-222, Rn-218, Po-214
107
103
Toorium
Th-227
 
104
10
Toorium
Th-228+
Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212
104
1
Toorium
Th-229+
Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209
103
1
Toorium
Th-230
 
104
1
Toorium
Th-231
 
107
103
Toorium
Th-232 nat
Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212
103
1
Toorium
Th-234+
Pa-234m
105
103
Protaktiinium
Pa-230
 
106
10
Protaktiinium
Pa-231
 
103
1
Protaktiinium
Pa-233
 
107
102
Uraan
U-230+
Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
105
10
Uraan
U-231
 
107
102
Uraan
U-232+
Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212
103
1
Uraan
U-233
 
104
10
Uraan
U-234
 
104
10
Uraan
U-235+
Th-231
104
10
Uraan
U-236
 
104
10
Uraan
U-237
 
106
102
Uraan
U-238+
Th-234, Th-234m
104
10
Uraan
U-238nat
Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
103
1
Uraan
U-239
 
106
102
Uraan
U-240
 
107
103
Uraan
U-240+
Np-240
106
10
Neptuunium
Np-237+
Pa-233
103
1
Neptuunium
Np-239
 
107
102
Neptuunium
Np-240
 
106
10
Plutoonium
Pu-234
 
107
102
Plutoonium
Pu-235
 
107
102
Plutoonium
Pu-236
 
104
10
Plutoonium
Pu-237
 
107
103
Plutoonium
Pu-238
 
104
1
Plutoonium
Pu-239
 
104
1
Plutoonium
Pu-240
 
103
1
Plutoonium
Pu-241
 
105
102
Plutoonium
Pu-242
 
104
1
Plutoonium
Pu-243
 
107
103
Plutoonium
Pu-244
 
104
1
Ameriitsium
Am-241
 
104
1
Ameriitsium
Am-242
 
106
103
Ameriitsium
Am-242m+
Am-242
104
1
Ameriitsium
Am-243+
Np-239
103
1
Küürium
Cm-242
 
105
102
Küürium
Cm-243
 
104
1
Küürium
Cm-244
 
104
10
Küürium
Cm-245
 
103
1
Küürium
Cm-246
 
103
1
Küürium
Cm-247
 
104
1
Küürium
Cm-248
 
103
1
Berkeelium
Bk-249
 
106
103
Kalifornium
Cf-246
 
106
103
Kalifornium
Cf-248
 
104
10
Kalifornium
Cf-249
 
103
1
Kalifornium
Cf-250
 
104
10
Kalifornium
Cf-251
 
103
1
Kalifornium
Cf-252
 
104
10
Kalifornium
Cf-253
 
105
102
Kalifornium
Cf-254
 
103
1
Einsteinium
Es-253
 
105
102
Einsteinium
Es-254
 
104
10
Einsteinium
Es-254m
 
106
102
Fermium
Fm-254
 
107
104
Fermium
Fm-255
 
106
103

Märkused:
1) liide «+» või «nat» radionukliidi sümboli taga lisa teises veerus tähistab emanukliidi, mis on radioaktiivses tasakaalus sama lisa kolmandas veerus toodud tütarnukliididega. Sel juhul on neljandas ja viiendas veerus antud aktiivsuse ja eriaktiivsuse väärtuste puhul juba arvestatud tütarnukliidide aktiivsuse või eriaktiivsusega;
2) rohkem kui ühest radionukliidist koosneva segu puhul ei ole kiirgustegevusluba vaja taotleda, kui on täidetud järgmine tingimus:

kus Ai on segus sisalduvate radionukliidide i aktiivsus ja At,i on segus sisalduvate radionukliidide vastavad väljaarvamistasemed.

Regionaalminister
keskkonnaministri ülesannetes Jaan ÕUNAPUUÕiend

Lugeda RTI 2004, 39, 265 avaldatud Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. a määruse nr 163 "Väljaarvamistasemete tuletamise alused ja radionukliidide väljaarvamistasemed" pealkirjaaluse rea tekstiks:
"Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. a määrus nr 163 "

Alus: "Riigi Teataja seaduse" § 17 lg 31 p 2.

/otsingu_soovitused.json