Teksti suurus:

Toidulisandi koostis- ja kvaliteedinõuded ning märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuded

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.12.2006
Avaldamismärge:RT I 2004, 40, 268

Toidulisandi koostis- ja kvaliteedinõuded ning märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuded1

Vastu võetud 30.04.2004 nr 165

Määrus kehtestatakse «Toiduseaduse» (RT I 1999, 30, 415; 2002, 13, 81; 61, 375; 63, 387; 102, 603) § 12 lõike 4 ja § 38 lõike 5 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Reguleerimisala

(1) Määrusega kehtestatakse toidulisandi koostis- ja kvaliteedinõuded ning märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuded.

(2) Toidulisandina käsitatakse käesoleva määruse tähenduses toitu, mille kasutamise eesmärk on tavatoitu täiendada ning mis on inimesele toitainete või muude toitainelise või füsioloogilise toimega ainete kontsentreeritud allikaks.

(3) Lõikes 2 nimetatud ained võivad esineda üksikult või kombineeritult ning need viiakse turule müügipakendisse pakendatuna kindlate annustena, nagu kapslid, pastillid, tabletid ja muu sarnane ning pulbrikotikesed, vedelikuampullid, tilgutuspudelid ja muu sarnane, mis on ette nähtud vedeliku ja pulbri tarvitamiseks väikeste mõõdetud kogustena. Nimetatud toitainetena käsitatakse vitamiine ja mineraaltoitaineid.

(4) Määruse nõudeid ei kohaldata ravimile «Ravimiseaduse» (RT I 1996, 3, 56; 49, 954; 1997, 93, 1564; 1998, 36/37, 554; 1999, 58, 608; 2001, 53, 308; 18, 97; 53, 336; 62, 377; 63, 387; 82, 480; 2003, 26, 156; 88, 591) tähenduses.

2. peatükk
TOIDULISANDI KOOSTIS- JA KVALITEEDINÕUDED

§2. Toidulisandi koostises kasutatavate ainete suhtes esitatavad nõuded

(1) Toidulisandi koostises võib kasutada järgmisi vitamiine järgmiste ühenditena:

1) vitamiin A retinüülatsetaat, retinüülpalmitaat, β-karoteen, retinool;
2) vitamiin D vitamiin D2 (ergokaltsiferool), vitamiin D3 (kolekaltsiferool);
3) vitamiin B1 tiamiinhüdrokloriid, tiamiinmononitraat;
4) vitamiin B2 riboflaviin, naatriumriboflaviin-5'-fosfaat;
5) niatsiin ehk nikotiinhape nikotiinamiid, nikotiinhape;
6) vitamiin B6 püridoksiinhüdrokloriid, püridoksiin-5'-fosfaat;
7) foolhape pteroüülmonoglutamiinhape;
8) pantoteenhape D-kaltsiumpantotenaat, D-naatriumpantotenaat, dekspantenool;
9) vitamiin B12 tsüanokobalamiin, hüdroksükobalamiin;
10) biotiin D-biotiin;
11) vitamiin C L-askorbiinhape, naatrium-L-askorbaat, kaltsium-L-askorbaat, L-askorbüül-6-palmitaat, kaalium-L-askorbaat;
12) vitamiin E D-α-tokoferool, D,L-α-tokoferool, D-α-tokoferüülatsetaat, D,L-α-tokoferüülatsetaat, D-α-tokoferüülhappesuktsinaat;
13) vitamiin K füllokinoon (fütomenadioon).

(2) Toidulisandi koostises võib kasutada järgmisi mineraaltoitaineid järgmiste sooladena:

1) kaltsium kaltsiumkarbonaat, kaltsiumkloriid, kaltsiumtsitraadid, kaltsiumglükonaat, kaltsiumglütserofosfaat, kaltsiumlaktaat, ortofosforhappe kaltsiumisoolad, kaltsiumhüdroksiid, kaltsiumoksiid;
2) magneesium magneesiumatsetaat, magneesiumkarbonaat, magneesiumkloriid, magneesiumoksiid, magneesiumtsitraadid, magneesiumsulfaat, magneesiumglükonaat, magneesiumglütserofosfaat, magneesiumhüdroksiid, magneesiumlaktaat, ortofosforhappe magneesiumisoolad;
3) raud raud(II)karbonaat, raud(II)tsitraat, raud(II)glükonaat, raud(II)laktaat, raud(II)sulfaat, raud(III)ammooniumtsitraat, raud(II)fumaraat, raud(III)difosfaat, raud(III)naatriumdifosfaat, raud(III)sahharaat, raud elemendina (karbonüülselt, elektrolüütiliselt või vesinikuga taandatud);
4) vask vasktsitraat, vaskglükonaat, vasksulfaat, vase-lüsiini kompleks, vaskkarbonaat;
5) jood kaaliumjodiid, naatriumjodiid, kaaliumjodaat, naatriumjodaat;
6) tsink tsinkatsetaat, tsinkkloriid, tsinklaktaat, tsinksulfaat, tsinktsitraat, tsinkglükonaat, tsinkoksiid, tsinkkarbonaat;
7) mangaan mangaankarbonaat, mangaankloriid, mangaantsitraat, mangaansulfaat, mangaanglükonaat, mangaanglütserofosfaat;
8) naatrium naatriumvesinikkarbonaat, naatriumkloriid, naatriumtsitraat, naatriumglükonaat, naatriumkarbonaat, naatriumlaktaat, ortofosforhappe naatriumisoolad, naatriumhüdroksiid;
9) kaalium kaaliumvesinikkarbonaat, kaaliumkarbonaat, kaaliumkloriid, kaaliumtsitraat, kaaliumglükonaat, kaaliumglütserofosfaat, kaaliumlaktaat, ortofosforhappe kaaliumisoolad, kaaliumhüdroksiid;
10) seleen naatriumselenaat, naatriumvesinikselenit, naatriumselenit;
11) kroom(III) ja tema heksahüdraadid kroomkloriid, kroomsulfaat;
12) molübdeen(VI) ammooniummolübdaat, naatriummolübdaat;
13) fluor kaaliumfluoriid, naatriumfluoriid.

(3) Kui lõigetes 1 ja 2 nimetatud ainetele on «Toiduseaduse» § 16 lõike 4 ning § 49 lõike 4 alusel kehtestatud lisaainete suhtes esitatavad nõuded, peavad nimetatud ained vastama nendele nõuetele.

3. peatükk
MÄRGISTAMISE JA MUUL VIISIL TEABE EDASTAMISE ERINÕUDED

§3. Toidulisandi märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuded

(1) Toidulisandi märgistamise ja muul viisil teabe edastamise korral tuleb järgida «Toiduseaduse» § 38 lõigete 3 ja 5 alusel kehtestatud toidu märgistusele esitatavaid nõudeid, märgistamise ja muul viisil teabe edastamise ning toorme päritolust informeerimise korda ning käesolevas paragrahvis sätestatud nõudeid.

(2) Määruses käsitletavate toodete turustamisel kasutatakse nimetust «toidulisand».

(3) Toidulisandi märgistusel on:
1) toodet iseloomustava toitaine või muu aine grupi nimetus või viide nende iseloomulike omaduste kohta;
2) päevane tarbimiseks soovitatav kogus;
3) hoiatus selle kohta, et päevaseks tarbimiseks soovitatavat kogust ei ületataks;
4) hoiatus selle kohta, et toidulisandit ei kasutataks mitmekesise toitumise asendajana;
5) hoiatus selle kohta, et toodet hoitaks lastele kättesaamatus kohas.

(4) Toidulisandi märgistamise ja muul viisil teabe edastamise korral ei ole lubatud viidata asjaolule, et tasakaalustatud ja mitmekesine toitumine ei taga vajalikku toitainete kogust.

(5) Toitaine või muu toitainelise või füsioloogilise toimega aine sisaldus näidatakse märgistusel numbrilisel kujul, kasutades lisas toodud ühikuid. Nimetatud sisaldus näidatakse päevaseks tarbimiseks soovitatava koguse kohta ning see peab olema keskmine väärtus, mis saadakse toidulisandi valmistaja tehtaval toidulisandi keemilisel analüüsil.

(6) Teave vitamiinide ja mineraaltoitainete sisalduse kohta väljendatakse ka protsendina päevasest täiskasvanud inimesele soovitatavast kogusest vastavalt «Toiduseaduse» § 38 lõigete 3 ja 5 alusel kehtestatud toidu märgistusele esitatavatele nõuetele, märgistamise ja muul viisil teabe edastamise ning toorme päritolust informeerimise korrale. Nimetatud protsendilise sisalduse võib esitada ka graafiliselt.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§4. Määruse rakendamine

(1) Määrusega kehtestatud nõuetele mittevastavaid tooteid võib valmistada ja turustada kuni 1. augustini 2005. a.

(2) Paragrahvi 2 lõigetes 1 ja 2 nimetamata ühendit võib toidulisandi koostises kasutada kuni 31. detsembrini 2009. a juhul, kui:
1) see ühend oli 12. juulil 2002. a ühenduses turustatava toidulisandi koostises ning
2) Euroopa Komisjonile enne 12. juulit 2005. a esitatud dokumentide põhjal ei ole Euroopa Toiduohutusamet andnud arvamust, mis ei kiida heaks selle ühendi kasutamist.

(3) Juhul kui § 2 lõigetes 1 ja 2 nimetamata ühendi kasutamist kirjeldavad dokumendid soovitakse esitada Eestis, esitab turuleviija need enne 2. maid 2005. a Tervisekaitseinspektsioonile, kes edastab need Euroopa Komisjonile enne 12. juulit 2005. a.

(4) Paragrahvi 2 lõigetes 1 ja 2 nimetamata ühendit sisaldava toidulisandi viimisel teise liikmesriigi turule lähtutakse sihtriigis kehtivatest nõuetest.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/46/EÜ toidulisandeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (Euroopa Ühenduste Teataja L 183, 12.07.2002, lk 51–57)

Peaminister Juhan PARTS

Põllumajandusminister Ester TUIKSOO

Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. a määruse nr 165 «Toidulisandi koostis- ja kvaliteedinõuded ning märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuded»
lisa

VITAMIINIDE JA MINERAALTOITAINETE SISALDUSE NÄITAMISEL KASUTATAVAD ÜHIKUD

1) vitamiin A, µg-RE1;
2) vitamiin D, µg;
3) vitamiin E, mg α-TE2;
4) vitamiin K, µg;
5) vitamiin B1, mg;
6) vitamiin B2, mg;
7) niatsiin, mg NE3;
8) pantoteenhape, mg;
9) vitamiin B6, mg;
10) foolhape, µg;
11) vitamiin B12, µg;
12) biotiin, µg;
13) vitamiin C, mg;
14) kaltsium, mg;
15) magneesium, mg;
16) raud, mg;
17) vask, µg;
18) jood, µg;
19) tsink, mg;
20) mangaan, mg;
21) naatrium, mg;
22) kaalium, mg;
23) seleen, µg;
24) kroom, µg;
25) molübdeen, µg;
26) fluor, mg;
27) kloor, mg;
28) fosfor, mg.

1 RE = trans -retinooli ekvivalent = 3,33 IU = 1 µg retinooli = 6 µg β-karoteeni;
2 α-TE = tokoferooli ekvivalent (rahvusvaheline ühik) = 0,67 mg d-α-tokoferooli;
3 NE = niatsiini ekvivalent = 1 mg niatsiini = 60 mg trüptofaani.

Põllumajandusminister Ester TUIKSOO

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json