Teksti suurus:

Erastataval maal asuva metsa maksumuse määramise korra kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 33, 438

Erastataval maal asuva metsa maksumuse määramise korra kinnitamine

Vastu võetud 31.03.1998 nr 73

Maa hindamise seaduse (RT I 1994, 13, 231; 94, 1609; 1995, 2/3, 4; 1996, 36, 738; 49, 953) paragrahvi 12 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Kinnitada «Erastataval maal asuva metsa maksumuse määramise kord» (juurde lisatud).

Peaminister Mart SIIMANN

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Uno VEERING

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 1998. a määrusega nr 73

Erastataval maal asuva metsa maksumuse määramise kord

1. «Erastataval maal asuva metsa maksumuse määramise kord» (edaspidi kord) reguleerib ostueesõigusega või enampakkumisega erastataval maal asuva metsa maksumuse määramist.

2. Maavanem või Erastamisagentuur või nende poolt volitatud isik (edaspidi erastamise korraldaja) esitab metsa hindajale tellimuse metsa maksumuse määramiseks koos vastava maaüksuse plaaniga.

3. Metsa hindajaks on käesoleva korra tähenduses keskkonnaministri poolt määratud riigiasutus või keskkonnaministri poolt selleks volitatud äriühing, milles enamusotsustusõigus kuulub riigile.

4. Metsa hindaja koostab erastataval maal asuva metsa maksumuse määramise akti (lisa 1) ning väljastab selle 20 päeva jooksul pärast tellimuse saamist erastamise korraldajale.

5. Käesoleva korra alusel määratakse metsa maksumus metsamaal, mis vastab Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 1995. a määrusega nr 101 kinnitatud «Kõlvikute kaardi ning maa kvaliteedi kaardi ja hindamise kaardi koostamise korra» (RT I 1995, 32, 390) punktis 9 toodud metsamaa tunnustele. Kui metsa hindajale esitatud maaüksuse plaanil ei vasta metsamaa eelnimetatud tunnustele, võib metsa hindaja plaani tagastada või kokkuleppel erastamise korraldajaga täpsustada metsamaa pindala.

6. Erastataval maal asuva metsa maksumus määratakse metsainventeerimise andmebaasi takseerandmete alusel. Kui andmebaasis nimetatud andmed puuduvad või soovitakse neid täpsustada, viib metsa hindaja läbi vähemalt ühe kuu jooksul, arvates avalduse saamise päevast erakorralise metsainventeerimise. Metsa maksumus määratakse sel juhul kahe nädala jooksul pärast takseerandmete saamist.

7. Metsa maksumuse määramisel on metsa hindaja poolt erastamise korraldajalt nõutavate kulude piirmäär 300 krooni hinnatava maaüksuse kohta, millele lisatakse 5 krooni iga hinnatava metsamaa hektari kohta.

8. Kasutades käesoleva korra lisas 2 toodud matemaatilisi valemeid arvutatakse takseerandmetes olevate keskmiste mõõtmete alusel vastava puistuelemendi ühe tihumeetri hind, mis korrutatakse puistuelemendi metsa tagavaraga. Kogu maaüksuse metsa hind on kõikide puistuelementide tagavarade ja vastavate ühe tihumeetri hindade korrutiste summa.

9. Metsa maksumuse määramiseks suurendatakse või vähendatakse metsa hinda vastavalt asukoha paranduskoefitsiendile, lähtudes hinnatava maaüksuse asukohast (lisa 3).

10. Takseerandmetes sisalduva, metsa kahjustusi iseloomustava informatsiooni alusel arvutab metsa hindaja kahjustatud metsa maksumuse ning lahutab selle metsa maksumusest.

11. Metsa maksumuse määramisel ENSV taluseaduse (ENSV Teataja 1989, 39, 611; RT I 1993, 72/73, 1021; 1994, 30, 465) alusel kasutada antud maa ostueesõigusega erastamise korral lahutab metsa hindaja vastavalt metsaseaduse (RT I 1993, 69, 990; 1995, 53, 845; 57, 977; 1996, 49, 953) alusel kehtestatud korrale väljaantud raielubadega raiuda lubatud puidu kogused andmebaasis vastava puistuelemendi kasvava metsa tagavarast. Maa erastamise korraldaja esitab metsa hindajale kohaliku omavalitsuse volitatud isiku poolt tõestatud raielubade koopiad.

12. Erastataval maal asuva metsa hindamise tulemustega mittenõustumise korral võib erastaja tellida metsa hindajalt omal kulul täiendava metsainventeerimise. Kui täiendaval metsainventeerimisel saadud andmete alusel arvutatud metsa hind erineb käesoleva korra punkti 8 kohaselt määratud hinnast üle 15 protsendi, kannab täiendava hindamisega seotud kulutused metsa hindaja.

13. Täiendaval metsainventeerimisel kogutud andmete vaidlustamise korral on erastajal õigus metsa hindamiseks tellida omal kulul metsa mõõdistamine maakonna metsaametilt. Erastajal on õigus vaidlustada metsa mõõdistamise tulemused. Vaidlused lahendab keskkonnaminister ühe kuu jooksul vastava taotluse laekumisest.

14. Käesoleva korra punkti 13 kohaselt saadud metsa mõõdistamise tulemused ei tohi erineda üle 10 protsendi käesoleva korra punkti 12 kohaselt metsa hindaja poolt täiendava metsainventeerimise käigus saadud tulemustest.

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Lisa 1
«Erastataval maal asuva metsa maksumuse määramise korra» juurde

Lisa 2
«Erastataval maal asuva metsa maksumuse määramise korra» juurde

Metsa maksumuse määramisel kasutatavad matemaatilised valemid

Lähteandmeteks valemite kasutamisel on:

1. Puuliigi keskmine diameeter (cm) -- D

2. Puuliigi keskmine kõrgus (m) -- H

3. Puuliigi tagavara (tm) -- T

MÄND ja LEHIS

OKASPUUD, v.a mänd ja lehis

KASK ja PÄRN

HAAB

HALL-LEPP ja REMMELGAS

SANGLEPP

TAMM

KÕVAD LEHTPUUD, v.a tamm

Valemite koostamisel on kasutatud kasvava metsa baashindu ilma paranditeta.

Lisa 3
«Erastataval maal asuva metsa maksumuse määramise korra» juurde

Paranduskoefitsiendid erastataval maal asuva metsa maksumuse määramiseks

MAAKOND
Vald, linn, alev Paranduskoefitsient
HARJUMAA
Aegviidu 1,12
Anija 1,12
Harku 1,22
Jõelähtme 1,22
Keila 1,16
Kernu 1,14
Kiili 1,20
Kose 1,16
Kuusalu 1,15
Kõue 1,11
Loksa 1,11
Nissi 1,14
Padise 1,07
Raasiku 1,18
Rae 1,21
Saku 1,20
Saue 1,20
Vasalemma 1,12
Viimsi 1,22
Kehra linn 1,16
Keila linn 1,16
Loksa linn 1,11
Tallinn 1,24
HIIUMAA
Emmaste 1,09
Käina 1,09
Lauka 1,09
Pühalepa 1,10
Kärdla linn 1,24
JÕGEVAMAA
Jõgeva 0,88
Pajusi 0,92
Pala 0,78
Palamuse 0,88
Puurmani 0,90
Põltsamaa 0,94
Raja 0,79
Saare 0,80
Tabivere 0,82
Torma 0,85
Jõgeva linn 0,88
Mustvee linn 0,79
Põltsamaa linn 0,94
JÄRVAMAA
Albu 1,08
Ambla 1,07
Imavere 1,03
Järva-Jaani 1,07
Kabala 1,09
Kareda 1,02
Koeru 0,97
Koigi 1,02
Lehtse 1,07
Oisu 1,04
Paide 1,07
Roosna-Alliku 1,04
Türi 1,04
Väätsa 1,07
Paide linn 1,07
Türi linn 1,04
IDA-VIRUMAA
Alajõe 0,72
Aseri 0,97
Avinurme 0,90
Iisaku 0,74
Illuka 0,75
Jõhvi 0,90
Kohtla 0,92
Lohusuu 0,89
Lüganuse 0,92
Maidla 0,94
Mäetaguse 0,81
Sonda 0,97
Toila 0,88
Tudulinna 0,88
Vaivara 0,84
Jõhvi linn 0,90
Kohtla-Järve linn 0,92
Narva linn 0,84
Narva-Jõesuu linn 0,84
Sillamäe linn 0,84
LÄÄNE-VIRUMAA
Avanduse 0,95
Haljala 1,03
Kadrina 1,07
Laekvere 0,93
Rakke 0,99
Rakvere 1,02
Rägavere 0,99
Saksi 1,07
Sõmeru 1,00
Tamsalu 0,97
Vihula 1,05
Vinni 0,96
Viru-Nigula 0,97
Võsu 1,05
Väike-Maarja 0,98
Kunda linn 0,97
Rakvere linn 1,02
Tamsalu linn 1,00
Tapa linn 1,07
LÄÄNEMAA
Hanila 1,14
Kullamaa 1,11
Lihula 1,14
Martna 1,12
Noarootsi 1,10
Nõva 1,11
Oru 1,14
Ridala 1,13
Risti 1,13
Taebla 1,14
Vormsi 1,13
Haapsalu linn 1,13
Lihula linn 1,14
RAPLAMAA
Juuru 1,14
Järvakandi 1,09
Kaiu 1,14
Kehtna 1,07
Kohila 1,19
Käru 1,11
Loodna 1,12
Märjamaa 1,12
Raikküla 1,09
Rapla 1,14
Vigala 1,15
Kohila alev 1,19
Märjamaa alev 1,12
Rapla linn 1,14
PÕLVAMAA
Ahja 0,80
Kanepi 0,77
Kõlleste 0,79
Laheda 0,77
Mikitamäe 0,73
Mooste 0,77
Orava 0,67
Põlva 0,77
Räpina 0,74
Valgjärve 0,80
Vastse-Kuuste 0,78
Veriora 0,71
Värska 0,63
Põlva linn 0,77
Räpina linn 0,74
PÄRNUMAA
Are 1,23
Audru 1,22
Halinga 1,20
Häädemeeste 1,18
Kaisma 1,10
Kihnu 1,19
Koonga 1,20
Lavassaare 1,20
Paikuse 1,23
Pärnu-Jaagupi 1,20
Saarde 1,17
Sauga 1,24
Surju 1,20
Tali 1,17
Tootsi 1,20
Tori 1,21
Tõstamaa 1,20
Uulu 1,22
Varbla 1,19
Vändra 1,17
Kilingi-Nõmme linn 1,17
Pärnu linn 1,24
Vändra alev 1,17
SAAREMAA
Kaarma 1,21
Kihelkonna 1,18
Kuressaare 1,19
Kärla 1,18
Laimjala 1,21
Leisi 1,16
Lümanda 1,19
Muhu 1,14
Mustjala 1,17
Orissaare 1,15
Pihtla 1,22
Pöide 1,14
Ruhnu 1,14
Salme 1,17
Torgu 1,17
Valjala 1,20
Kuressaare linn 1,24
TARTUMAA
Alatskivi 0,72
Haaslava 0,79
Kambja 0,79
Konguta 0,78
Laeva 0,86
Luunja 0,76
Meeksi 0,76
Mäksa 0,77
Nõo 0,78
Peipsiääre 0,72
Piirissaare 0,77
Puhja 0,80
Rannu 0,76
Rõngu 0,84
Tartu 0,85
Tähtvere 0,82
Vara 0,76
Võnnu 0,76
Ülenurme 0,82
Elva linn 0,78
Kallaste linn 0,72
Tartu linn 0,82
VALGAMAA
Helme 1,05
Hummuli 1,01
Karula 0,91
Palupera 0,95
Puka 0,98
Põdrala 1,04
Pühajärve 0,94
Sangaste 0,95
Taheva 0,87
Tõlliste 0,95
Õru 0,98
Otepää linn 0,94
Tõrva linn 1,05
Valga linn 0,95
VILJANDIMAA
Abja 1,30
Halliste 1,10
Kolga-Jaani 1,04
Kõo 1,04
Kõpu 1,09
Olustvere 1,04
Paistu 1,06
Polli 1,08
Pärsti 1,05
Saarepeedi 1,04
Suure-Jaani 1,13
Tarvastu 1,01
Vastemõisa 1,12
Viiratsi 1,07
Abja-Paluoja linn 1,13
Karksi-Nuia linn 1,08
Mõisaküla linn 1,13
Suure-Jaani linn 1,13
Viljandi linn 1,05
VÕRUMAA
Antsla 0,83
Haanja 0,76
Lasva 0,79
Meremäe 0,77
Misso 0,71
Mõniste 0,85
Rõuge 0,80
Sõmerpalu 0,83
Urvaste 0,82
Varstu 0,82
Vastseliina 0,77
Võru 0,79
Antsla linn 0,83
Võru linn 0,79

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

/otsingu_soovitused.json