Teksti suurus:

Kalev Kreegipuu teenistusest vabastamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 33, 460

Kalev Kreegipuu teenistusest vabastamine

Vastu võetud 31.03.1998 nr 252

Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356) paragrahvi 83 lõike 7 punkti 2 alusel ja kooskõlas avaliku teenistuse seaduse (RT I 1995, 16, 228; 50, 764; 97, 1664; 1996, 15, 265; 45, 850; 1997, 1, 4; 29, 447) paragrahvi 65 lõikega 1:

1. Vabastada Põlva maavanem Kalev Kreegipuu 1. aprillist 1998. a teenistusest tema enda algatusel avaliku teenistuse seaduse paragrahvi 114 lõike 1 alusel.

2. Kalev Kreegipuul anda teenistuse tõttu temale usaldatud vara ja Põlva Maavalitsuse asjaajamine üle peaministri poolt nimetatud Põlva maavanema kohusetäitjale.

Peaminister Mart SIIMANN

Riigisekretär Uno VEERING