Teksti suurus:

Jäätmete, mille riikidevaheline vedu toimub riikidevahelise veo loa alusel, kombineeritud nomenklatuuri kaubakoodid

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.07.2010
Avaldamismärge:RTL 2004, 58, 977

Jäätmete, mille riikidevaheline vedu toimub riikidevahelise veo loa alusel, kombineeritud nomenklatuuri kaubakoodid

Vastu võetud 30.04.2004 nr 42

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» (RT I 2004, 9, 52; 30, 208) § 115 lõike 2 alusel ning lähtudes Euroopa Ühenduste nõukogu määruse 259/93/EMÜ jäätmesaadetiste järelevalve ja kontrolli kohta Euroopa Ühenduses, ühendusse sisseveo ning ühendusest väljaveo korral (Euroopa Ühenduse Teataja L 030, 06.02.1993, lk 1–28) artikli 17 lõikest 3.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse jäätmete, mille riikidevaheline vedu toimub riikidevahelise veo loa alusel, kombineeritud nomenklatuuri kaubakoodid.

§ 2. Jäätmete kombineeritud nomenklatuuri kaubakoodid

(1) Jäätmete, mille riikidevaheline vedu toimub riikidevahelise veo loa alusel, kombineeritud nomenklatuuri kaubakoodid on kehtestatud Euroopa Liidu komisjoni otsusega 1999/816/EÜ jäätmesaadetiste järelevalvet ja kontrolli Euroopa Ühenduses, ühendusse sissevedu ning ühendusest väljavedu käsitleva nõukogu määruse 259/93/EMÜ II, III, IV ja V lisa kohandamise kohta vastavalt artikli 16 lõikele 1 ja artikli 42 lõikele 3 (Euroopa Liidu Teataja L 316, 10.12.199, lk 45–76).

(2) Kombineeritud nomenklatuuri kaubakoodid jäätmetele, millele on teatavates riikides kehtestatud riikidevahelise veo piirangud, on kehtestatud järgmiste Euroopa Liidu õigusaktidega:
1) Euroopa Liidu nõukogu määrus 1420/1999/EÜ, millega kehtestatakse ühtsed reeglid ja protseduurid teatavatesse OECD-välistesse riikidesse toimetatavate teatavate jäätmesaadetiste kohta (Euroopa Liidu Teataja L 166, 01.07.1999, lk 6–28);
2) Euroopa Liidu komisjoni määrus 1547/1999/EÜ, millega sätestatakse nõukogu määruse 259/93 kohased kontrollimenetlused teatavat liiki jäätmesaadetiste jaoks, mis on mõeldud saatmiseks riikidesse, mille suhtes ei kohaldata OECD otsuse C(92)93 lõppredaktsiooni (Euroopa Liidu Teataja L 185, 17.07.1999, lk 1–33);
3) Euroopa Liidu komisjoni määrus 334/2000/EÜ, millega muudetakse määrust 1547/1999/EÜ, arvestades Malaisias kehtivaid kontrolliprotseduure teatavate jäätmesaadetiste kohta (Euroopa Liidu Teataja L 041, 15.02.2000, lk 8–9);
4) Euroopa Liidu komisjoni määrus 354/2000/EÜ, millega muudetakse määrust 1547/1999/EÜ seoses Hiinas kehtivate kontrolliprotseduuridega teatavate jäätmesaadetiste osas (Euroopa Liidu Teataja L 045, 17.02.2000, lk 21–22);
5) Euroopa Liidu komisjoni määrus 1208/2000/EÜ, millega muudetakse nõukogu määrust 1420/1999/EÜ, kehtestades ühtsed reeglid ja protseduurid Euroopa Ühendusest teatavate jäätmesaadetiste toimetamisel Bulgaariasse ja Nigeeriasse ning määrust 1547/1999/EÜ seoses Bulgaarias ja Nigeerias kehtivate kontrolliprotseduuridega teatavate jäätmesaadetiste osas (Euroopa Liidu Teataja L 138, 09.06.2000, lk 7–11);
6) Euroopa Liidu komisjoni määrus 1552/2000/EÜ, millega muudetakse määrust 1547/1999/EÜ seoses Eestis, Hongkongis, Indoneesias, Leedus, San Marinos, Tais ja Ungaris kehtivate kontrolliprotseduuridega teatavate jäätmesaadetiste osas (Euroopa Liidu Teataja L 176, 15.07.2000, lk 27–33);
7) Euroopa Liidu komisjoni määrus 2630/2000/EÜ, millega muudetakse nõukogu määrust 1420/1999/EÜ, kehtestades ühtsed reeglid ja protseduurid Euroopa Ühendusest teatavate jäätmesaadetiste toimetamisel Bahreini, Haitisse, Hondurasesse, Liibüasse, Namiibiasse, Katari, Usbekistani ja Vatikani (Euroopa Liidu Teataja L 302, 01.12.2000, lk 35–35);
8) Euroopa Liidu komisjoni määrus 77/2001/EÜ, millega muudetakse määruse 1547/1999/EÜ lisasid ja nõukogu määrust 1420/1999/EÜ seoses teatavate jäätmesaadetiste toimetamisega Albaaniasse, Brasiiliasse, Bulgaariasse, Burundisse, Jamaicale, Marokosse, Nigeeriasse, Peruusse, Rumeeniasse, Tuneesiasse ja Zimbabwesse (Euroopa Liidu Teataja L 011, 16.01.2001, lk 14–31);
9) Euroopa Liidu komisjoni määrus 1800/2001/EÜ, millega muudetakse nõukogu määrust 1420/1999/EÜ ja määrust 1547/1999/EÜ seoses teatavate jäätmesaadetiste toimetamisega Guineasse (Euroopa Liidu Teataja L 244, 14.09.2001, lk 19–19);
10) Euroopa Liidu komisjoni määrus 2243/2001/EÜ, millega muudetakse nõukogu määrust 1420/1999/EÜ ja määrust 1547/1999/EÜ seoses teatavate jäätmesaadetiste toimetamisega Kameruni, Paraguaysse ja Singapuri (Euroopa Liidu Teataja L 303, 20.11.2001, lk 11–15);
11) Euroopa Liidu komisjoni määrus 2557/2001/EÜ, millega muudetakse V lisa nõukogu määrusele 259/93/EMÜ jäätmesaadetiste järelevalve ja kontrolli kohta Euroopa Ühenduses, ühendusse sisseveo ning ühenduseset väljaveo korral (Euroopa Liidu Teataja L 349, 31.12.2001, lk 1–39);
12) Euroopa Liidu komisjoni määrus 2118/2003/EÜ, millega muudetakse nõukogu määrust 1420/1999/EÜ ja määrust 1547/1999/EÜ seoses teatavate jäätmesaadetiste toimetamisega Tansaaniasse, Serbiasse ja Montenegrosse (Euroopa Liidu Teataja L 318, 03.12.2003, lk 5–8).

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Regionaalminister
keskkonnaministri ülesannetes Jaan ÕUNAPUU
Kantsler Sulev VARE

/otsingu_soovitused.json