Teksti suurus:

Jäätmete, mille riikidevaheline vedu toimub riikidevahelise veo loa alusel, kombineeritud nomenklatuuri kaubakoodid

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Jäätmete, mille riikidevaheline vedu toimub riikidevahelise veo loa alusel, kombineeritud nomenklatuuri kaubakoodid

Vastu võetud 30.04.2004 nr 42

Kehtetu – RT I 2010, 44, 260 – jõust. 19.09.2010