Teksti suurus:

Avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 38, 563

Avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.04.1998

Avaliku teenistuse seaduses (RT I 1995, 16, 228; 50, 764; 97, 1664; 1996, 15, 265; 45, 850; 1997, 1, 4; 29, 447; 1998, 34, 486) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) paragrahvi 12 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Käesolev seadus, välja arvatud §-d 1--4, 6, 9, 10, 40--43, 76, 153--156 ja 159, ei laiene:

1) Riigikogu liikmetele;

2) Vabariigi Presidendile;

3) Vabariigi Valitsuse liikmetele;

4) kohaliku omavalitsuse volikogu liikmetele.»;

2) paragrahvi 153 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) Riigikogu liikme, Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse liikme ja kohaliku omavalitsuse volikogu liikme volituste aeg, samuti teenistuse aeg Eesti riigi ja kohaliku omavalitsuse ametiasutustes ametniku, abiteenistuja või koosseisuvälise teenistujana;».

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json