Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 40, 614

Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 21.04.1998

Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356) § 68 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Teede- ja Sideministeeriumi valitsemisalas on järgmised ametid:

1) Lennuamet;

2) Maanteeamet;

3) Sideamet;

4) Veeteede Amet.»

Riigikogu aseesimees Ants KÄÄRMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json