Teksti suurus:

Kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamise seaduse § 2 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 47, 696

Kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamise seaduse § 2 muutmise seadus

Vastu võetud 05.05.1998

§ 1. Kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamise seaduse (RT I 1997, 1, 2) §-s 2 tehakse järgmised muudatused:

1) lõikes 4 asendatakse sõna «ühe» sõnaga «kahe»;

2) lõikes 5 asendatakse sõnad «kuue kuu» sõnadega «ühe aasta».

§ 2. Rakendussäte

Kui kaasomandis oleva elamu erastamise kohustatud subjekt on enne käesoleva seaduse jõustumist teatanud erastamise õigustatud subjektile tema eesõigusest osta elamu mõtteline osa ja elamu kaasomanik ei ole esitanud avaldust elamu reaalosadeks jagamiseks, jätkatakse erastamist kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamise seaduse alusel.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json