Teksti suurus:

Sissenõutavate väljasõidukohustuse sundtäitmise kulude loetelu ning välismaalase väljasaatmiskeskuses või politsei arestimajas kinnipidamisega seotud sissenõutavate kulude määrade kehtestamine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2010
Avaldamismärge:RTL 2004, 60, 1017

Sissenõutavate väljasõidukohustuse sundtäitmise kulude loetelu ning välismaalase väljasaatmiskeskuses või politsei arestimajas kinnipidamisega seotud sissenõutavate kulude määrade kehtestamine

Vastu võetud 04.05.2004 nr 28

Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» (RT I 1993, 44, 637; 1999, 50, 548; 54, 582; 71, 686; 88, 808; 101, 900; 2000, 25, 148; 33, 197; 40, 254; 2001, 16, 68; RT III 2001, 7, 75; RT I 2001, 58, 352; 2002, 56, 351; 63, 387; 90, 521; 102, 599; 2003, 4, 20; 88, 594; 2004, 2, 2; 19, 134; 28, 189) § 161 lõike 8 alusel.

§ 1. Sissenõutavate väljasõidukohustuse sundtäitmise kulude loetelu

(1) Välismaalaselt, välismaalase Eestisse kutsujalt ja «Välismaalaste seaduse» § 121 lõikes 12 nimetatud abikaasalt, § 122 lõikes 13 nimetatud õppeasutuselt, § 123 lõikes 11 nimetatud lähedaselt sugulaselt ja § 133 lõikes 14 nimetatud tööandjalt nõutakse sisse järgmised väljasõidukohustuse sundtäitmisega seotud kulud:
1) välismaalase väljasaatmiskeskuses või politsei arestimajas kinnipidamise kulud;
2) välismaalase transpordi- ja konvoeerimiskulud;
3) vastuvõtvasse riiki väljasaatmise sõidupiletite kulud;
4) välismaalase vastuvõtvasse riiki eskortimise kulud ja eskortijate sõidupiletite kulud;
5) meditsiinilise abi kulud ja ravikulud;
6) väljasaatmise korraldamisega seotud asjaajamiskulud;
7) välismaalase abivajava lähedase hooldamise korraldamise kulud;
8) välismaalase alaealise lapse järelevalve kulud;
9) muud välismaalase väljasaatmisega seotud kulud.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3–9 nimetatud kulud nõutakse sisse vastavalt tegelikult kantud kuludele täies ulatuses.

§ 2. Välismaalase väljasaatmiskeskuses või politsei arestimajas kinnipidamisega seotud sissenõutavate kulude määrad

(1) Välismaalase väljasaatmiskeskuses või politsei arestimajas kinnipidamise sissenõutavate kulude määr on 200 krooni iga väljasaatmiskeskuses või politsei arestimajas viibitud kalendripäeva kohta, mis hõlmab kulusid voodivarustusele, toitlustamisele, sauna, vanni või dušši kasutamisele ja esmastele hügieenivahenditele.

(2) Välismaalase väljasaatmiskeskuses või politsei arestimajas kinnipidamise esimene ja viimane päev loetakse lõikes 1 nimetatud kalendripäevadeks, sõltumata välismaalase väljasaatmiskeskusesse või politsei arestimajja paigutamise või sealt vabastamise kellaajast.

(3) Välismaalase transpordi- ja konvoeerimiskulude sissenõutav määr on üks kroon ühe sõidukilomeetri kohta.

Minister Margus LEIVO
Kantsler Märt KRAFT

/otsingu_soovitused.json