Teksti suurus:

Riigi peaprokuröri ametisse nimetamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 49, 748

Riigi peaprokuröri ametisse nimetamine

Vastu võetud 26.05.1998 nr 461

Prokuratuuriseaduse (RT I 1998, 41/42, 625) paragrahvi 16 lõike 1, paragrahvi 17 lõike 1 ning paragrahvi 22 lõigete 1 ja 2 alusel ning kooskõlas avaliku teenistuse seaduse (RT I 1995, 16, 228; 50, 764; 97, 1664; 1996, 15, 265; 45, 850; 1997, 1, 4; 29, 447; 1998, 34, 486; 38, 563; 41/42, 625) paragrahvi 12 lõike 3 punktiga 7 ja paragrahvi 37 lõikega 2:

1. Nimetada Raivo Sepp riigi peaprokuröriks määratud ajaks 27. maist 1998. a kuni 27. maini 2003. a.

2. Määrata Raivo Sepa ametipalgaks 35. palgaastme palgamäära ja kordaja 1,5 korrutisena 15 750 krooni.

3. Maksta Raivo Sepale lisatasu teenistusstaaþi eest vastavalt avaliku teenistuse staaþile.

Peaminister Mart SIIMANN

Riigisekretär Uno VEERING