Teksti suurus:

Haldusõiguserikkumiste seadustiku ja kriminaalkoodeksi muutmise ning täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 51, 759

Haldusõiguserikkumiste seadustiku ja kriminaalkoodeksi muutmise ning täiendamise seadus

Vastu võetud 19.05.1998

I. Haldusõiguserikkumiste seadustikus (RT 1992, 29, 396; RT I 1997, 66--68, 1109; 73, 1201; 81, 1361 ja 1362; 86, 1459 ja 1461; 87, 1466 ja 1467; 93, 1561, 1563, 1564 ja 1565; 1998, 2, 42; 17, 265; 23, 321; 30, 410; 34, 484; 36/37, 552 ja 553; 38, 562) tehakse järgmised täiendused:

§ 1. Seadustikku täiendatakse §-ga 1161 järgmises sõnastuses:

«§ 1161. Võltsitud sõidupileti või -kaardi käibelelaskmine

Reisirongi, linna-, valla-, maakonna- ja kaugsõiduliini bussi, trollibussi, trammi või muu transpordivahendi võltsitud sõidupileti või -kaardi käibelelaskmise eest -- määratakse rahatrahv kuni kahesaja päevapalga ulatuses.»

§ 2. Paragrahvi 186 lõikes 1 lisatakse pärast arvu «928» arv «1161».

§ 3. Paragrahvi 228 lõike 1 punktis 1 lisatakse pärast arvu «928» arv «1161».

§ 4. Paragrahvi 238 lõikes 2 lisatakse pärast sõna «(erisignaalseade)» sõnad «, 1161 (võltsitud sõidupiletid või -kaardid)».

II. Kriminaalkoodeksis (RT 1992, 20, 288; RT I 1997, 21--22, 353; 28, 423; 30, 472; 34, 535; 51, 824; 52, 833 ja 834; 81, 1361; 86, 1461; 87, 1466--1468; 1998, 2, 42; 4, 62; 17, 265; 30, 412; 36/37, 552 ja 553) tehakse järgmine muudatus:

§ 5. Paragrahvi 159 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «või võltsitud transpordidokumendi käibelelaskmise».

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json