Teksti suurus:

Rahandusministri 7. augusti 2002. a määruse nr 98 «Tarbijakrediidi kulukuse määra arvutamise kord» muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.05.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 64, 1060

Rahandusministri 7. augusti 2002. a määruse nr 98 «Tarbijakrediidi kulukuse määra arvutamise kord» muutmine

Vastu võetud 10.05.2004 nr 105

Määrus kehtestatakse «Võlaõigusseaduse» (RT I 2001, 81, 487; 2002, 60, 374; 2003, 78, 523; 2004, 13, 86; 37, 255) § 406 lõike 6 alusel.

Rahandusministri 7. augusti 2002. a määruse nr 98 «Tarbijakrediidi kulukuse määra arvutamise kord» (RTL 2002, 92, 1420) lisa «Krediidi kulukuse määra arvutamise valem» punktis 3 tehakse järgmised muudatused:
1) näites 1 asendatakse tekst «või (1 + i) × 1,5 = 1,2» tekstiga «või (1 + i) 1,5 = 1,2»;
2) näites 2 asendatakse tekst «või (1 + i) × 1,5 = 1200/950» tekstiga «või (1 + i)1,5 = 1200/950».

Minister Taavi VESKIMÄGI
Asekantsler
kantsleri ülesannetes Tauno TATS

/otsingu_soovitused.json