Teksti suurus:

Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 1998, 56, 842

Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

Vastu võetud 11.06.1998 nr 133

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (RT I 1995, 29, 356; 1996, 42, 808) paragrahvi 3 lõike 1, paragrahvi 6 lõike 5, paragrahvi 71 lõigete 2 ja 3 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Moodustada senise Abja-Paluoja linna ja senise Abja valla ühinemiseteel Abja vald.

2. Jätta Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 (RT I 1995, 40, 567; 53, 855; 1996, 55, 997; 76, 1346; 1997, 74, 1236) kinnitatud «Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu» Viljandi maakonna linnade loetelust välja sõnad «Abja-Paluoja».

3. Kehtestada moodustatava Abja valla piiriks senise Abja valla piir (v.a senine ühine piirilõik Abja-Paluoja linnaga) ja senise Abja-Paluoja linna ja Halliste valla vaheline piir.

4. Kehtestada Abja-Paluoja kui asula liigiks vallasisene linn.

5. Täiendada Vabariigi Valitsuse 18. detsembri1997. a määruse nr 244 «Alevite, alevike ja külade nimistukinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine» (RT I 1997, 95/96, 1577; 99, 1604) pealkirja, punkte 1 ja 2 ning nimetatud määrusega kinnitatud nimistu pealkirja enne sõna «alevite» sõnadega «vallasiseste linnade» ning sama nimistu Viljandi maakonna Abja valla asulate loetelu enne sõna «Külad» sõnadega:

«Vallasisesed linnad

Abja-Paluoja».

6. Määrata Abja-Paluoja vallasisese linna lahkmejoon vastavalt rahvaloenduskaardile kantud muudatusele.

7. Viljandi maavanemal kuulutada kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse (RT I 1996, 37, 739; 76, 1343; 1998, 28, 356) paragrahvi 12 lõike 2 alusel välja senise Abja valla ja senise Abja-Paluoja linna ühinemise tõttu toimuv uue Abja valla volikogu valimine.

8. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse paragrahvi 24 lõike 1 alusel määrata valitsusasutusteks, kes esitavad Vabariigi Valimiskomisjonile erakondade nimekirja Abja valla volikogu valimiste korraldamiseks, Justiitsministeerium ja Siseministeerium.

9. Käesoleva määrusega kehtestatud haldusterritoriaalse korralduse muudatus ning punktid 2-6 jõustuvad uue Abja valla volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Peaminister Mart SIIMANN

Justiitsminister siseministri ülesannetes Paul VARUL

Riigisekretär UnoVEERING

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json