Teksti suurus:

Kollektiivse töötüli lahendamise seaduse § 8 ja avaliku teenistuse seaduse § 21 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 57, 858

Kollektiivse töötüli lahendamise seaduse § 8 ja avaliku teenistuse seaduse § 21 muutmise seadus

Vastu võetud 02.06.1998

§ 1. Kollektiivse töötüli lahendamise seaduse (RT I 1993, 26, 442; 1996, 3, 57) § 8 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Riikliku lepitaja nimetab ametisse Vabariigi Valitsus Sotsiaalministeeriumi, tööandjate ja töötajate keskliitude ühise kokkuleppe alusel kolmeks aastaks.»

§ 2. Avaliku teenistuse seaduse (RT I 1995, 16, 228; 50, 764; 97, 1664; 1996, 15, 265; 45, 850; 1997, 1, 4; 29, 447; 1998, 34, 486; 38, 563; 41/42, 625) § 21 lõiget 2 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

«7) riiklik lepitaja -- kollektiivse töötüli lahendamise seaduses (RT I 1993, 26, 442; 1996, 3, 57) ettenähtud tähtajaks.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json