Teksti suurus:

Sundeksemplari seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 61, 983

Sundeksemplari seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.06.1998

Sundeksemplari seaduses (RT I 1997, 16, 259) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvis 4:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Sundeksemplarid tuleb loovutada:

1) trükistest ja auvistest, mida on Eestis valmistatud (käesoleva paragrahvi lõike 1 punkt 1) või Eestisse sisse toodud (käesoleva paragrahvi lõike 1 punktid 2 ja 3) üle 50 eksemplari;

2) elektroonilistest teavikutest, mida on Eestis valmistatud (käesoleva paragrahvi lõike 1 punkt 1) või Eestisse sisse toodud (käesoleva paragrahvi lõike 1 punktid 2 ja 3) üle 25 eksemplari.»;

2) lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Paragrahvi 8 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«4) Eesti Akadeemiline Raamatukogu 1 eksemplar;».

§ 3. Paragrahvi 9 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«4) Eesti Akadeemilisele Raamatukogule.»

§ 4. Paragrahvi l6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Sundeksemplarid loovutatakse ka sisult identsetest, kuid vormistuselt erinevatest trükistest ja auvistest.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json