Teksti suurus:

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja täiendamise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 61, 984

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja täiendamise seadus

Vastu võetud 16.06.1998

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses (RT I 1993, 37, 558; 1994, 12, 200; 19, 340; 72, 1263; 84, 1475; 1995, 16, 228; 17, 237; 23, 334; 26--28, 355; 59, 1006; 97, 1664; 1996, 36, 738; 37, 739; 40, 773; 48, 942; 89, 1591; 1997, 13, 210; 29, 449 ja 450; 69, 1113; 1998, 28, 356) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 45 lõikest 3 jäetakse välja sõnad «ja umbusalduse avaldamine».

§ 2. Paragrahvi 46 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Volikogu esimehele umbusalduse avaldamise korral täidab volikogu esimehe ülesandeid kuni uue esimehe valimiseni volikogu aseesimees või volikogu vanim liige.»

§ 3. Seadust täiendatakse §-ga 721 järgmises sõnastuses:

«§ 721. Omavalitsusüksuste liidu ümberregistreerimine

Eesti Vabariigi ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide registris registreeritud kohalike omavalitsusüksuste liidud kuuluvad ümberregistreerimisele 2000. aasta 1. oktoobriks.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json