Teksti suurus:

Tartu Ülikooli seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 61, 986

Tartu Ülikooli seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.06.1998

§ 1. Tartu Ülikooli seaduses (RT I 1995, 23, 333; 1996, 49, 953; 51, 965) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «ülikooli kliinikum»;

2) paragrahv 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 10 lõikest 2 jäetakse välja teine lause;

4) paragrahvi 10 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 11 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 12 lõiked 2, 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Käesoleva seaduse § 1 rakendub Sotsiaalministeeriumi, Tartu linna ja Tartu Ülikooli asutatava sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kandmise päevast.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json