Teksti suurus:

Sotsiaalministri 3. oktoobri 2002. a määruse nr 120 "Eesti Haigekassa meditsiiniliste abivahendite loetelu, meditsiiniliste abivahendite loetellu kantud abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused ja kord, meditsiiniliste abivahendite loetelu koostamise ja muutmise tingimused ja kord" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.05.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 67, 1120

Sotsiaalministri 3. oktoobri 2002. a määruse nr 120 "Eesti Haigekassa meditsiiniliste abivahendite loetelu, meditsiiniliste abivahendite loetellu kantud abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused ja kord, meditsiiniliste abivahendite loetelu koostamise ja muutmise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 17.05.2004 nr 49

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377; 2003, 20, 116; 88, 591; 2004, 37, 253) § 48 lõike 2 ja lõike 5 punktide 1 ja 2 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 3. oktoobri 2002. a määruses nr 120 «Eesti Haigekassa meditsiiniliste abivahendite loetelu, meditsiiniliste abivahendite loetellu kantud abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused ja kord, meditsiiniliste abivahendite loetelu koostamise ja muutmise tingimused ja kord» (RTL 2002, 118, 1718; 2003, 60, 842) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 tabelit täiendatakse pärast alapunkti 2.3.3 alapunktidega 2.3.4 ja 2.3.5 järgmises sõnastuses:

«2.3.4. Nahka kaitsva vedelikuga immutatud stoomiümbrisekaitse padjakesed 100 tk 190,00 171,00
2.3.5. Öine uriinikogumiskott 1 tk 60,00 54,00»;

2) paragrahvi 3 lõike 1 tabelit täiendatakse pärast alapunkti 8.1 alapunktidega 8.2 ja 8.3 järgmises sõnastuses:

«8.2. Babyhaler™ 309.40 278.45
8.3. Volumatic™ 90.30 81.30»;

3) paragrahvi 3 lõike 1 tabelit täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

«9. Ühekordne põiekateeter    
9.1. LoFric Nelation kateeter 18.90 17.00
9.2. LoFric naiste kateeter. Suurused 08CH – 18CH 18.90 17.00
9.3. LoFric laste kateeter. Suurused 06Ch – 10Ch 18.90 17. 00»;

4) paragrahvi 4 lõike 4 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) ühe- või kaheosalise kolostoomi süsteemi korral 300 koti eest poolaastas;»;

5) paragrahvi 4 lõike 4 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) kaheosalise ileo- või kolostoomi süsteemi korral 40 alusplaadi eest neljas kuus;»;

6) paragrahvi 4 lõike 4 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) kaheosalise urostoomi süsteemi korral 50 alusplaadi eest neljas kuus;»;

7) paragrahvi 4 lõiget 4 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) ühe- või kaheosalise urostoomi süsteemi korral 1 öise uriinikogumiskoti eest ühes kuus;«;

8) paragrahvi 4 lõiget 4 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

« 8) 100 nahka kaitsva vedelikuga immutatud stoomiümbrise padjakese eest aastas.»;

9) paragrahvi 4 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (10) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule bronhiaalastma diagnoosi tõttu vajaliku vahemahuti eest tasu maksmise kohustuse ainult järgmistel juhtudel ja ulatuses:
1) kuni 10-aastasele lapsele 1 NebuChamber®’i eest;
2) kuni 4-aastasele lapsele 2 Babyhaler™’i eest;
3) 4–10-aastasele lapsele 1 Volumatic™’u eest aastas.»;

10) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 11 järgmiselt:

« (11) Haigekassa võtab üle ühekordse põiekateetri eest tasu maksmise kohustuse kusepõie funktsiooni häiretega kindlustatud isikult kuues kuus järgmistel juhtudel ja ulatuses:
1) neuroloogilise patoloogia (sclerosis multiplex, alumine parapleegia) tõttu püsiva kusepõie funktsiooni häire esmakordse diagnoosimise korral kuni 650 kateetri eest;
2) onkoloogilise hea- või pahaloomulise patoloogia korral pärast vaagnapiirkonna kiiritust või operatsiooni 350 kateetri eest;
3) ureetra striktuuride korral pärast operatiivset ravi ureetra bužeerimise eesmärgil 30 kateetri eest.»;

11) paragrahvi 5 lõikes 3 asendatakse sõnad «punktides 1, 2, 6 ja 8» sõnadega «punktides 1, 2, 6, 8 ja 9».

§ 2. Määrust kohaldatakse 2004. aasta 1. aprillist.

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA

/otsingu_soovitused.json