Teksti suurus:

Kiirgustöötaja ja elaniku efektiivdoosi ning silmaläätse, naha ja jäsemete ekvivalentdoosi piirmäärad

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.10.2016
Avaldamismärge:RT I 2004, 45, 321

Kiirgustöötaja ja elaniku efektiivdoosi ning silmaläätse, naha ja jäsemete ekvivalentdoosi piirmäärad1

Vastu võetud 17.05.2004 nr 193

Määrus kehtestatakse « Kiirgusseaduse» (RT I 2004, 26, 173) § 38 alusel.

§1. Kiirgustöötaja efektiivdooside piirmäärad

(1) Kiirgustöötaja poolt viie järjestikuse aasta jooksul saadud efektiivdoosi piirmäär on 100 millisiivertit tingimusel, et ühe aasta jooksul saadud efektiivdoos ei ole suurem kui 50 millisiivertit.

(2) Õpingu käigus kiirgusallikaid kasutava 18 aasta vanuse ja vanema üliõpilase ning praktikandi efektiivdoosi piirmäär on võrdne lõikes 1 sätestatud piirmääraga.

(3) Õpingu käigus kiirgusallikaid kasutava 16–18 aasta vanuse üliõpilase ja praktikandi efektiivdoosi piirmäär on 6 millisiivertit aastas.

§2. Kiirgustöötaja ekvivalentdoosi piirmäärad

(1) Kiirgustöötaja ühe aasta jooksul saadud ekvivalentdoosi piirmäär, ilma et see piiraks § 1 lõike 1 kohaldamist, on:
1) silmaläätses 150 millisiivertit;
2) nahas keskmiselt 500 millisiivertit naha pindala 1 cm2 kohta, arvestamata kiiritatud naha tegelikku pindala;
3) jäsemetes 500 millisiivertit.

(2) Õpingu käigus kiirgusallikaid kasutava 18 aasta vanuse ja vanema üliõpilase ning praktikandi ekvivalentdoosi piirmäärad on võrdsed lõikes 1 sätestatud piirmääradega.

(3) Õpingu käigus kiirgusallikaid kasutava 16–18 aasta vanuse üliõpilase ja praktikandi ühe aasta jooksul saadud ekvivalentdoosi piirmäär, ilma et see piiraks § 1 lõike 3 kohaldamist, on:
1) silmaläätses 50 millisiivertit;
2) nahas keskmiselt 150 millisiivertit naha pindala 1 cm2 kohta, arvestamata kiiritatud naha tegelikku pindala;
3) jäsemetes 150 millisiivertit.

§3. Elaniku efektiivdoosi piirmäär

Elaniku poolt ühe aasta jooksul kiirgustegevustest saadava efektiivdoosi piirmäär on 1 millisiivert.

§4. Elaniku ekvivalentdoosi piirmäärad

Elaniku poolt ühe aasta jooksul saadud ekvivalentdoosi piirmäär, ilma et see piiraks § 3 kohaldamist, on:
1) silmaläätses 15 millisiivertit;
2) nahas keskmiselt 50 millisiivertit naha pindala 1 cm2 kohta, arvestamata kiiritatud naha tegelikku pindala.

§5. Raseda ja rinnaga toitva kiirgustöötaja kaitse

(1) Kui kiirgustöötaja teavitab kiirgustegevusloa omajat oma rasedusest, rakendab kiirgustegevusloa omaja viivitamata meetmeid, et loote ekvivalentdoos oleks nii madal kui võimalik ning järelejäänud raseduse kestel ei oleks see suurem kui 1 millisiivert.

(2) Kui kiirgustöötaja teavitab kiirgustegevusloa omajat sellest, et ta toidab last rinnaga, ei tohi seda kiirgustöötajat rakendada tööl, kus on võimalik tema keha radioaktiivne saastumine.

1 EL Nõukogu direktiiv 96/29/Euratom, millega sätestatakse põhilised ohutusnormid töötajate ja muu elanikkonna tervise kaitsmiseks ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest (Euroopa Liidu Teataja L 159, 29.06.1996, lk 1)

Peaminister Juhan PARTS

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json