Teksti suurus:

Üldkasulike tööde loetelu kinnitamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I 1998, 75, 1237

Üldkasulike tööde loetelu kinnitamine

Vastu võetud 18.08.1998 nr 181

Alaealise mõjutusvahendite seaduse (RT I 1998, 17, 264) paragrahvi 29 lõike 5 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Kinnitada «Üldkasulike tööde loetelu» (juurde lisatud).

Justiitsminister peaministri ülesannetes Paul VARUL

Haridusminister sotsiaalministri ülesannetes Mait KLAASSEN

Riigisekretär Uno VEERING

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 18. augusti 1998. a määrusega nr 181

Üldkasulike tööde loetelu

I. 7–12-aastastele alaealistele võib määrata ainult järgmisi töid:

1. Aia- ja põllukultuuride rohimine ja muldamine, välja arvatud pestitsiididega töödeldud põldudel.

2. Raamatukogus tehtavad tööd.

3. Tootmisega mitteseotud ruumide ja territooriumide koristamine, välja arvatud nakatumisohuga seonduvad tööd.

II. Alaealistele alates 13. eluaastast võib määrata lisaks punktides 1--3 nimetatud töödele järgmisi töid:

4. Abitööd põllumajanduses:

1) istikute pikeerimine ja toestamine;

2) kastmisega seotud tööd;

3) köögivilja puhastamine ja sorteerimine;

4) marjade ja puuviljade korjamine;

5) pakkematerjalide ja pakendite ettevalmistamine ning väikesemõõduliste viljade pakkimine;

6) ravimtaimede kogumine, kuivatamine ja pakkimine.

5. Abitööd tööstuses:

1) esemete tembeldamine ja neile etikettide kleepimine;

2) kangaste, vaipade jm käsitsi puhastamine;

3) kartongist, paberist jt materjalidest lihtsakujuliste toodete valmistamine, nende käsitsi kokkukleepimine;

4) köögivilja puhastamine ja puisteainete käsitsi sõelumine toitlustusettevõtetes;

5) naha-, tekstiili-, puidutöötlemise, plastmass- jt jäätmete kogumine ja sorteerimine;

6) pakkematerjalide ja pakendite ettevalmistamine;

7) pool- ja valmistoodete sorteerimine liigi ja suuruse järgi;

8) traadi, lõnga jm ümberkerimine;

9) väikesemõõduliste esemete ja pakendite pesemine veega ning lubatud pesemisvahenditega;

10) väikesemõõduliste esemete paigutamine nöörile või traadile;

11) väikesemõõduliste esemete pakkimine paberisse, tsellofaani, karpidesse, väikestesse kottidesse ning teistesse pakkematerjalidesse ja pakenditesse.

6. Muud tööd:

1) töötamine asjaajajana, käskjalana;

2) trükiste kleepimine kuulutusetulpadele(-tahvlitele);

3) väikesemõõduliste ja odavate kaupade müümine.

Haridusminister sotsiaalministri ülesannetes Mait KLAASSEN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json