Teksti suurus:

Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2005
Avaldamismärge:RTL 2004, 69, 1135

Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine

Vastu võetud 19.05.2004 nr 52

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» (RT I 2004, 38, 258) § 91 lõike 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega antakse enne «Looduskaitseseaduse» jõustumist moodustatud kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volitus kuni kaitseala või kaitstava looduse üksikobjekti kaitse-eeskirja kinnitamiseni.

§ 2. Keskkonnateenistuste valitsetavad kaitsealad ja kaitstavad looduse üksikobjektid

(1) Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitseja on kaitstava loodusobjekti asukohajärgse maakonna keskkonnateenistus, välja arvatud käesoleva määruse § 2 lõikes 2 ja §-s 3 loetletud juhtudel.

(2) Mitme maakonna piiresse jäävate kaitsealade ja nendel kaitsealadel asuvate kaitstavate looduse üksikobjektide valitsejad on järgmised keskkonnateenistused:
1) Alam-Pedja looduskaitseala – Tartumaa keskkonnateenistus;
2) Läänemaa Suursoo maastikukaitseala – Läänemaa keskkonnateenistus Lääne maakonna piires ja Harjumaa keskkonnateenistus Harju maakonna piires;
3) Nõva maastikukaitseala – Läänemaa keskkonnateenistus Lääne maakonna piires ja Harjumaa keskkonnateenistus Harju maakonna piires;
4) Paadenurme looduskaitseala – Ida-Virumaa keskkonnateenistus Ida-Viru maakonna piires ja Lääne-Virumaa keskkonnateenistus Lääne-Viru maakonna piires;
5) Sirtsi looduskaitseala – Ida-Virumaa keskkonnateenistus Ida-Viru maakonna piires ja Lääne-Virumaa keskkonnateenistus Lääne-Viru maakonna piires;
6) Avaste looduskaitseala – Pärnumaa keskkonnateenistus Pärnu maakonna piires ja Raplamaa keskkonnateenistus Rapla maakonna piires;
7) Taarikõnnu looduskaitseala – Pärnumaa keskkonnateenistus Pärnu maakonna piires ja Raplamaa keskkonnateenistus Rapla maakonna piires;
8) Elva-Vitipalu maastikukaitseala – Valgamaa keskkonnateenistus Valga maakonna piires ja Tartumaa keskkonnateenistus Tartu maakonna piires;
9) Piiumetsa sookaitseala – Raplamaa keskkonnateenistus Rapla maakonna piires ja  Järvamaa keskkonnateenistus Järva maakonna piires.

§ 3. Keskkonnaministeeriumi hallatavate riigiasutuste valitsetavad kaitsealad ja kaitstavad looduse üksikobjektid

(1) Lahemaa Rahvuspargi Administratsioon on järgmiste kaitsealade ning kõikide nendel kaitsealadel asuvate kaitstavate looduse üksikobjektide valitseja:
1) Lahemaa rahvuspark;
2) Ohepalu looduskaitseala;
3) Viitna maastikukaitseala.

(2) Karula Rahvuspargi Administratsioon on Karula rahvuspargi ning kõikide Karula rahvuspargis asuvate kaitstavate looduse üksikobjektide valitseja.

(3) Soomaa Rahvuspargi Administratsioon on Soomaa rahvuspargi ning kõikide Soomaa rahvuspargis asuvate kaitstavate looduse üksikobjektide valitseja.

(4) Vilsandi Rahvuspargi Administratsioon on Vilsandi rahvuspargi ning kõikide Vilsandi rahvuspargis asuvate kaitstavate looduse üksikobjektide valitseja.

(5) Matsalu Looduskaitseala Administratsioon on järgmiste kaitsealade ning kõikide nendel kaitsealadel asuvate kaitstavate looduse üksikobjektide valitseja:
1) Matsalu rahvuspark;
2) Lihula maastikukaitseala;
3) Nehatu looduskaitseala;
4) Puhtu-Laelatu looduskaitseala;
5) Tuhu maastikukaitseala.

(6) Naissaare Looduspargi Administratsioon on Naissaare looduspargi ning kõikide Naissaare looduspargis asuvate kaitstavate looduse üksikobjektide valitseja.

(7) Endla Looduskaitseala Administratsioon on Endla looduskaitseala ning kõikide Endla looduskaitsealal asuvate kaitstavate looduse üksikobjektide valitseja.

(8) Haanja Looduspargi Administratsioon on Haanja looduspargi ning kõikide Haanja looduspargis asuvate kaitstavate looduse üksikobjektide valitseja.

(9) Hiiumaa Kaitsealade Administratsioon on järgmiste kaitsealade ning kõikide nendel kaitsealadel asuvate kaitstavate looduse üksikobjektide valitseja:
1) Hiiumaa laidude maastikukaitseala;
2) Kõpu maastikukaitseala.

(10) Kõrvemaa Maastikukaitseala Administratsioon on Kõrvemaa maastikukaitseala ja kõikide Kõrvemaa maastikukaitsealal asuvate kaitstavate looduse üksikobjektide valitseja.

(11) Nigula Looduskaitseala Administratsioon on järgmiste kaitsealade ning kõikide nendel kaitsealadel asuvate kaitstavate looduse üksikobjektide valitseja:
1) Nigula looduskaitseala;
2) Sookuninga looduskaitseala.

(12) Otepää Looduspargi Administratsioon on Otepää looduspargi ja kõikide Otepää looduspargis asuvate kaitstavate looduse üksikobjektide valitseja.

(13) Silma Looduskaitseala Administratsioon on järgmiste kaitsealade ning kõikide nendel kaitsealadel asuvate kaitstavate looduse üksikobjektide valitseja:
1) Silma looduskaitseala;
2) Osmussaare maastikukaitseala;
3) Vormsi maastikukaitseala.

(14) Viidumäe Looduskaitseala Administratsioon on Viidumäe looduskaitseala ja kõikide Viidumäe looduskaitsealal asuvate kaitstavate looduse üksikobjektide valitseja.

(15) Vooremaa Maastikukaitseala Administratsioon on Vooremaa maastikukaitseala ja kõikide Vooremaa maastikukaitsealal asuvate kaitstavate looduse üksikobjektide valitseja.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Sulev VARE

/otsingu_soovitused.json