Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 24. märtsi 1999. a määruse nr 115 "Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete töötasustamise korra kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.05.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 45, 322

Vabariigi Valitsuse 24. märtsi 1999. a määruse nr 115 "Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete töötasustamise korra kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 21.05.2004 nr 197

Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» (RT I 1998, 113/114, 1872; 1999, 54, 583; 82, 750; 95, 843; 2000, 51, 319; 102, 670; 2001, 50, 282; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 88, 594; 2004, 9, 53) § 49 lõike 14 alusel.

Vabariigi Valitsuse 24. märtsi 1999. a määrusega nr 115 «Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete töötasustamise korra kinnitamine» (RT I 1999, 35, 455) kinnitatud «Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete töötasustamise korda» täiendatakse punktiga 2 1 järgmises sõnastuses:

« 21. Vabariigi Valitsuse liikmele nõukogus töötamise eest tasu ei maksta.»

Peaminister Juhan PARTS

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json