KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

ÜRO

Teksti suurus:

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli ratifitseerimise seadus

Sisukord

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli ratifitseerimise seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.09.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli ratifitseerimise seadus

Vastu võetud 03.09.2002
RT II 2002, 26, 111
jõustumine 23.09.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.05.2004RT I 2004, 43, 29830.09.2004
19.06.2014RT I, 29.06.2014, 10901.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused alates 2014. aasta 1. juulil jõus olevast redaktsioonist.

§ 1.   Ratifitseerida juurdelisatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokoll, mis on vastu võetud 1997. aasta 11. detsembril Kyotos ja millele Eesti Vabariik on alla kirjutanud 1998. aasta 3. detsembril.

§ 2.   Kyoto protokolli artiklites 6, 12 ja 17 sätestatu rakendamiseks volitab Vabariigi Valitsus korraldusega valdkonna eest vastutavat ministrit sõlmima heitkoguste vähendamise ühikute üleandmise rahvusvahelisi lepinguid.
[RT I 2004, 43, 298 - jõust. 30.09.2004]
[RT I, 29.06.2014, 109 - jõust. 01.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud alates 2014. aasta 1. juulist "keskkonnaministrit" sõnadega "valdkonna eest vastutavat ministrit".]