Teksti suurus:

Haridusministri 18. veebruari 2002. a määruse nr 25 "Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord" muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.05.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 67, 1118

Haridusministri 18. veebruari 2002. a määruse nr 25 "Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 21.05.2004 nr 31

Määrus kehtestatakse «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» (RT I 1997, 30, 471; 2001, 43, 237; 2002, 61, 375; 90, 521; 105, 611; 2003, 75, 495; 88, 594) § 13 lõike 2 punkti 8 alusel.

Haridusministri 18. veebruari 2002. a määruse nr 25 «Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord» (RT L 2002, 32, 454; 2003, 4, 39; 64, 913) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõnad «31. maiks» sõnadega «31. juuliks».

Minister Toivo MAIMETS

Kantsler Jaan KALLAS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json